Luonnonvarakeskus: Dataeditori

Codenton Start-palvelulla datan hallinta tehokkaammaksi

 

 

INFO

Asiakas
Luonnonvarakeskus

Kesto
60 + 60  päivää

Python, Qt, Git-versionhallinta, Scrum

 

Tiimin koko
1 ohjelmistoarkkitehti + 3 ohjelmistokehittäjää

Linkki
luke.fi

TIIMIN JÄSENET

Tuomas Manninen

Tuomas Manninen

Ohjelmistokehittäjä

Jukka Purma

Jukka Purma

Ohjelmistoarkkitehti

Evgenia Lyjina

Evgenia Lyjina

Ohjelmistokehittäjä

 

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Luonnonvarakeskus työllistää yli tuhat asiantuntijaa, jotka tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. 

Codento toimitti Luonnonvarakeskukselle START- ja SQUADS-palveluna ohjelmiston, jonka avulla valtakunnan metsien inventointidatan laadun varmistus, käsittely ja ylläpito helpottuvat ja tehostuvat. 

“Codenton asiantuntemus sekä halu ymmärtää loppukäyttäjän tekemistä ja prosesseja on tehnyt tästä projektista erityisen mieleenpainuvan.”,  kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Reijo Mykkänen.

 

Dataeditori varmistaa datan laadun ja helpottaa työskentelyä

 

Luonnonvarakeskuksen mittaajat keräävät maastosta vuosittain valtakunnan metsien inventointidataa. Yhteensä 20 eri maastoryhmää työskentelee metsissä kesäkauden, lopullisen mittauspisteiden lukumäärän ollessa noin 14 000. Luonnonvarakeskuksella on tarve tämän kerätyn tiedon hallinnalle, ylläpidolle ja laadunvarmistukselle. 

Tähän maastossa kerättyyn dataan on tarve tehdä täydennyksiä muista tietolähteistä ja joskus myös korjauksia. Tavoitteemme oli, että muutoksista jäisi jälki, eivätkä nämä muutokset ja niihin liittyvän tiedon ylläpito olisi pelkästään yhden ihmisen käsissä vaan hallitusti hajautettu suuremman tiimin operoitavaksi”, kuvailee Mykkänen ohjelmistoprojektin lähtökohtia.

Metsistä kerätty inventointidata muodostaa virallisen metsävaratiedon, eli vastuu ja vaatimus ajantasaisuudesta ja tiedon hyvästä huolenpidosta on suuri. 

 

START-palvelulla nopeasti alkuun

 

Codento valikoitui palvelun toimittajaksi tarjouskilpailun kautta. Valinnassa Luonnonvarakeskus painotti paitsi hinta-laatu-suhdetta, myös toimittajan osaamista toivottujen teknologioiden ja menetelmien osalta. 

 “On tärkeää tunnistaa ohjelmiston keskeiset osat ja toiminnallisuudet. Hyvänä lähtökohtana ohjelmiston kehitystyölle voi pitää ketterän kehityksen kulmakiviä, MVP:n tai proton rakentamista ja testaamista loppukäyttäjillä. Liiallinen yksityiskohtiin meneminen alkuvaiheessa saattaa olla haitaksi projektin edistymiselle.”,  kannustaa Mykkänen muita samanlaisessa tilanteessa olevia yrityksiä. 

Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa Codenton START-palvelun avulla validoitiin asiakastarpeen toteutettavuus. Luonnonvarakeskuksella oli kuva siitä, mitä teknologioita ja toteutustapoja projektissa käytettäisiin. Keskustelut Codenton arkkitehdin kanssa avasivat kuitenkin uusia näkökulmia siihen, miten asiat voitiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 

SQUADS – Yhteistyöllä valmis ohjelmisto

 

Onnistuneen ensimmäisen vaiheen jälkeen siirryttiin yhteistyössä Squads-palveluun, jossa Codenton tiimi työskenteli Luonnonvarakeskuksen ohjauksessa ohjelmiston kehitystyön parissa. 

Yhteistyö toteutettiin Scrum-mallilla joustavasti ja projektin roolitus oli alusta asti selkeä. Luonnonvarakeskuksen Product Ownerille Codento toimitti Tuoteomistajan Scrum-pikaoppaan, joka tuki ja selvensi molemminpuolisia odotuksia ja tehtäviä. Vaatimukset tulivat ohjelmiston loppukäyttäjiltä, Product Ownerin toimiessa solmukohtana Luonnonvarakeskuksen ja Codenton tiimin välillä.

Projekti toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osassa työskenneltiin tiukan aikataulun vuoksi viikon sprinteissä, toisessa osassa sprintit olivat kestoltaan kaksi viikkoa. 

“Viikon sprintti oli aikataulultaan vaativa, sillä palaverit ja retrot veivät oman aikansa kehitystyöltä. Tiimin intensiivinen työskentely sekä saumaton yhteistyö Luonnonvarakeskuksen ja Codenton välillä varmistivat sen, että projektin molemmat vaiheet saatiin päätökseen suunnitelman mukaisesti aikataulussa.”, kertoo Mykkänen.

 

Yhteistyö mahdollistaa onnistumiset

 

Ohjelmistoprojektien perinteisiä haasteita, kuten aikataulun aiheuttamia paineita sekä loppukäyttäjien toiveiden ja tarpeiden hahmottamista ja ymmärtämistä, ratkottiin yhdessä Codenton konsulttien kanssa. SQUADS-palvelu mahdollistaa tiimin joustavan käytön kuhunkin hetkeen sopivalla tavalla, sekä budjetin tehokkaan hallinnan. 

“Codentolaiset tulivat vastaan ja auttoivat aktiivisesti hankalien kysymysten ratkomisessa. Tuntui, että he halusivat aidosti ymmärtää maailmaamme, eivät vain tarjota apteekin hyllyltä valmiita ratkaisuja.”, kertoo Mykkänen yhteistyöstä asiakkaan ja toimittajan välillä. 

 

Mielenkiintoinen projekti vie mennessään

 

“Tulin mukaan SQUADS-vaiheeseen, kun perusta oli todettu toimivaksi ja lisäsimme toiminnallisuuksia ja hioimme käyttöliittymää. Minulle tämä osui juuri siihen mitä mieluiten teen: vikkelää tutkimussoftaa Python+Qt:llä ja lähellä loppukäyttäjiä. Kynnys ehdottaa erilaisia toteutustapoja on matala kun tietää, että kokeilu ei tule olemaan asiakkaalle kallis eikä raskas päätös.”, pohtii Jukka Purma, projektin jälkimmäisen osan arkkitehti.

“Oli mukavaa, kun käyttäjät selvästi pitivät ohjelmasta ja demojen jälkeen saimme aina paljon hyvää palautetta, että millaisia muutoksia tai ominaisuuksia toivotaan. En ole tainnut aiemmin olla projektissa, jossa asiakkaan kanssa kommunikaatio olisi onnistunut yhtä hyvin kuin tässä projektissa.”, kertoo ohjelmistokehittäjä Tuomas Manninen.

 

Tuloksekas ohjelmistohanke 60 päivässä? Codenton START.