Sovellusten modernisointi ja ratkaisutoimituksen nopeuttaminen QPR Softwarelle

Sovellusten modernisointi ja ratkaisutoimituksen nopeuttaminen QPR Softwarelle

 

Haaste

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa ratkaisuja strategian toteuttamiseen, suorituskyvyn ja prosessien hallintaan, prosessien louhintaan ja yritysarkkitehtuuriin yli 50 maassa. QPR Softwaren käyttäjät saavat tarvitsemansa näkemyksen tehdäkseen tietoisia päätöksiä, joilla on merkitystä.

Johtuen strategianhallintaratkaisujen kasvavasta kysynnästä valituilla markkina-alueilla on jatkuva tarve vastata asiakkaiden tarpeisiin, toteuttaa ja ottaa käyttöön ohjelmistojen räätälöintiprojekteja ja lopuksi kehittää ideat uudelleenkäytettäviksi tuotekomponenteiksi skaalautuvan hyödyn saavuttamiseksi.

Haasteena oli tehostaa päästä päähän projektien toimitusprosesseja projektityön nopeuden, ennustettavuuden ja laadun parantamiseksi sekä rakentaa tarvittavat yhteydet tuotehallintaan, jotta tuotekehitys saadaan mukaan seuraavan sukupolven tuotteiden luomiseen.

 

Ratkaisumme

Codento on auttanut QPR:ää tuotehallinnan ja ketterän konsulttien, ohjelmistoarkkitehtien, full stack- kehittäjien ja ohjelmistotestaajien tiimillä. Palvelut ovat kattaneet liiketoiminta- ja konseptisuunnittelun, ohjelmistovaatimusten analysoinnin, projektisuunnittelun, ohjelmistokehityksen metodologian konsultoinnin, arkkitehtuurisuunnittelun, full stack- kehittämisen, front-end-kehityksen ja testauksen.

 

Miksi Codento?

Codento valittiin vahvan strategiajohtamisen, ohjelmistokehityskonsultoinnin, tuotehallinnan ja web-kehityksen toimialueosaamisensa ansiosta. Codentolla on tarvittava halu ja ketteryys luoda tuloksia nopeasti ja pitää tulokset korkeana, ja se tarjoaa kokeneita, mutta käytännönläheisiä konsultteja, jotka tekevät työn aina valmiiksi.

 

Mitkä olivat tulokset?

Kokonaistilanneanalyysi ja priorisoitu toimintasuunnitelma parannusalueille. Prosessisuunnittelu ja erilaiset projektinhallintamallit. Asiakaskohtaiset projektidokumentaatiot, kuten liiketoimintavaatimukset, ratkaisuspesifikaatiot, testisuunnitelmat, projektisuunnitelmat. Tuotteen etupään arkkitehtuuri ja uusien tuoteominaisuuksien ja komponenttien kehittäminen.

 

Asiakkaan omin sanoin

”Codentolla oli juuri oikea osaaminen ja palvelut, jotka auttoivat meitä toimittamaan tuloksia asiakkaillemme. Päivittäinen viestintä tiimin kanssa on aina ollut inspiroivaa ja eteenpäin suuntaavaa. Heidän kykynsä reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin on todella arvokasta kumppanina.”

Tero Aspinen

Strategiajohtamisesta vastaava johtaja

QPR Software

 

Tutustu lisää Codenton palveluihin: