Fastems: Digitaalisten palveluiden IoT-alusta pilveen

Fastems: Codento auttoi modernisoimaan digitaalisten palveluiden IoT-alustan pilveen

Mikä oli haaste?

Fastems toimittaa älykkäitä tehdasautomaatioratkaisuja työstökoneisiin ja niihin liittyviin prosesseihin. Päämarkkinat ovat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Fastems auttaa metalliteollisuuden valmistajia parantamaan tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan.

Haasteena oli, että toimitettujen ja asennettujen Fastemsin ohjelmistotuotteiden liittämiseen pilveen ja datan siirtämiseen asiakkaan järjestelmän ja tietoalustan välillä käytettiin kolmannen osapuolen kaupallista IoT-alustaa. Fastems halusi korvata nykyisen IoT-ratkaisun nykyaikaiseen julkiseen pilvialustaan, joka on yhteensopiva nykyisen yritysteknologiastrategian kanssa.

Meidän ratkaisumme

Codento auttoi Fastemsia arvioimaan nykyisen ympäristön ennen varsinaista modernisointityötä. Tavoitteena oli analysoida nopeasti ja tehokkaasti nykyinen ohjelmistokoodikanta, määritellä sopiva laajuus ja oikea tie eteenpäin. Arvioinnin jälkeen annettiin ehdotus priorisoiduksi etenemiseksi, jotta modernisointityöt alkaisivat sujuvasti ja mahdollisimman nopeasti.

Varsinainen modernisointi sisälsi IoT-alustan toteutuksen ja integroinnin, laitehallinnan toiminnallisuuden, valvonnan ja ohjelmistopäivitystoiminnot.

Yhteenvetona Codenton palvelut kattoivat nykyisen alustan arvioinnin, arkkitehtuurisuunnittelun ja tarvittavien toimintojen kehittämisen. Arvioinnin ja varsinaisen toimituksen suorittamiseen käytettiin pilviarkkitehtia ja kokenutta ohjelmistokehittäjää.

Miksi Codento?

Codento valittiin siksi, että näkemyksemme tarvittavista ratkaisuista ja ehdotettu lähestymistapa arvioida ja toimittaa ratkaisu tiivistetyssä aikataulussa. Lisäksi arvostettiin nykyistä yhteistyötä Fastemsin kanssa, syvällistä ohjelmistokehityskokemusta ja iteratiivista lähestymistapaa kehitykseen.

Mitkä olivat tulokset?

Codento toimitti vaaditun IoT-alustan toiminnallisuuden vaaditussa ajassa ja siirsi toimitukset Fastemsin ylläpidettäväksi.

Asiakkaan omin sanoin

”Yhteistyö Codenton kanssa sujui erittäin hyvin. Heidän kykynsä osoittaa projektille parasta mahdollista osaamista ja kokenut johdon tuki koko projektin ajan arvostettiin. Suosittelemme mielellämme Codentoa vastaaviin projekteihin.

Sami Teininen

CIO

Fastems

Kysy meiltä lisää: