Helsingin yliopisto: Pitkäaikainen ohjelmisto­kehitys­kumppanuus

Codenton ja Helsingin yliopiston pitkäaikainen kumppanuus on mahdollistanut lukuisia digitaalisia innovaatioita.

Codento on pitkäaikainen kumppani

Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin korkeakoulu sekä innovatiivinen tieteen ja ajattelun keskus. Vuodesta 1640 lähtien se on edistänyt oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan luomista, jota pidetään yhtenä maailman parhaista. Tänä päivänä heidän monitieteinen akateeminen yhteisönsä ratkaisee meitä kaikkia koskevia ongelmia – tiedon voimalla, maailman hyväksi.

Codento on ollut Helsingin yliopiston pitkäaikainen ohjelmistokehityskumppani osallistumalla lukuisiin ohjelmistokehitysprojekteihin useiden konsulttien kanssa. Esimerkkeinä projekteista ovat mm: 

  • Opintoalan järjestelmä ja integraatiot
  • CBRN Toolbox -palvelu kriisitilanteen avuksi
  • Pilviratkaisu kansainväliselle tutkimusyksikölle

Tutkimusalan järjestelmät ja integraatiot

Helsingin yliopiston strategiakauden 2017-2020 merkittävä hankekokonaisuus, jossa uudistettiin Helsingin yliopiston opintosektorin järjestelmäkokonaisuutta ja integraatioita. Työ tukee Helsingin yliopiston koulutusuudistus Iso Pyörän onnistunutta toteuttamista. Osana hanketta kehitetään opintosektorin sovelluksia (yhteensä 15 eri sovellusta). Codento on ollut mukana kehittämishankkeessa koko sopimuskauden ajan.

CBRN Toolbox -palvelu avuksi kriisitilanteisiin

Helsingin yliopiston kemiallisten aseiden kieltosopimuksen instituutti Verifin tekee tutkimusta, kouluttaa asiantuntijoita, toimii kemiallisten aseiden kieltosopimuksen kansallisena viranomaisena ja suorittaa verifiointianalyysejä. VERIFIN avustaa kansainvälistä kemiallisten aseiden kieltojärjestöä (OPCW) ja YK:ta. Verifin muun muassa analysoi ja tunnistaa lähetetyistä näytteistä erilaisia kemiallisia taisteluaineita, niiden lähtöaineita ja hajoamistuotteita.

Verifin tuotti yhteistyössä Codenton kanssa CBRN Toolbox -työkalupaketin, jossa tunnistetaan CBRN-uhkia sen havaintojen perusteella. Verkkoselaimessa toimiva palvelu on hyödyllinen esimerkiksi kemikaalionnettomuustilanteissa, kun halutaan tunnistaa, mitä ainetta onnettomuuspaikalta löytyy.

Erilaisia CBRN-uhkien tunnistamiseen keskittyviä palveluja on ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Verifinin suunnittelemassa sovelluksessa on kuitenkin se ero, että palvelu perustuu erilaisiin sovelluksen sisällä tehtyihin rajauksiin. Katastrofin sattuessa on tärkeää tunnistaa myrkyllinen aine nopeasti ja toimia sen mukaisesti pelastustehtävissä, puhdistuslinjan perustamisessa ja esimerkiksi näytteenotossa.

Alun perin onnettomuus- ja kriisitilanteiden apuvälineeksi tarkoitettua sovellusta voidaan käyttää myös pelastushenkilöstön koulutukseen. Palvelua on kehitetty kahdessa vaiheessa yhdessä Codenton kanssa, ja siinä on ollut mukana yhteensä viisi Codenton konsulttia.

Toisessa vaiheessa palvelua kehitettiin edelleen käyttäjäystävällisempään suuntaan, josta olisi hyötyä erityisesti pelastus- ja kriisitilanteissa. Codenton avulla selkeytettiin käyttöliittymää, luotiin kaksi erilaista käyttäjänäkymää käyttäjäprofiilin mukaan ja toteutettiin koulutusmateriaalia sisältävä portaali. Kun alkuperäinen palvelu oli tarkoitettu lähinnä työpöytä- tai tablettikäyttöön, tehtiin siitä nyt myös mobiiliversio.

Pilviratkaisu kansainväliselle tutkimusyksikölle

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM on Helsingin yliopistoon kuuluva kansainvälinen tutkimusyksikkö. Instituutti tutkii sairauksien molekyylimekanismeja genetiikan ja systeemibiologian menetelmin. FIMM yhdistää korkeatasoista tutkimusta, teknologiaa sekä potilas- ja biopankkiaineistoja.

Codento-projekti osallistui FIMMin koordinoimaan FinnGen-hankkeeseen, jossa yhdistetään suomalaista genomitietoa ja digitaalista terveydenhuoltotietoa laajassa mittakaavassa tavoitteena löytää uusia tapoja ehkäistä ja diagnosoida sairauksia ja hoitoja.

Tämä oli merkittävä hanke, jossa FinnGen nostaa suomalaisen biolääketieteen tutkimuksen profiilia. Hanke käynnistyi vuonna 2017 ja sen odotetaan jatkuvan vähintään kuusi vuotta.

Genomitietojen yhdistäminen digitaalisiin terveystietoihin on valtava projekti. Se edellyttää suorituskykyisiä järjestelmiä, jotka käsittelevät ja analysoivat tietoja ja löytävät näin uutta tietoa ja ratkaisuja.

Asiakkaalla on Factory-niminen prosessiympäristö, jossa genomitietoa käsitellään. Siihen kuuluu noin kymmenkunta eri työvaihetta, jossa data kulkee ohjauksen läpi. Aluksi esikäsittely-ympäristö toimi asiakkaan omassa IT-infrastruktuurissa. Tämä kapasiteetti ei kuitenkaan vastaa sitä, mitä tarvitaan nykyisten tietomäärien käsittelyyn ja analysointiin. Asiakkaan kapasiteetti on rajallinen ja palvelimet ruuhkautuvat käytännön työn aikana, mikä hidastaa työn etenemistä ja lisää virheiden mahdollisuutta.

Asiakkaan käyttämät työkalut ja ohjelmat olivat riippuvaisia monista muista ohjelmista. Analyysien suorittamiseksi ja jatkokehittämiseksi kaikki nämä ohjelmistot oli asennettava erikseen työntekijöiden omalle koneelle tai palvelimelle.

Ratkaisu tietojenkäsittelyn ja analysoinnin haasteisiin löytyi pilvialustasta. Pilvipalvelussa kapasiteetti on taattu ja sitä löytyy tarvittaessa lisää, joten se nopeuttaa menetelmää ja varmistaa, että tuotantoprosessi etenee ilman sotkua. Myös tietoturva on pilvialustalla parempi kuin omassa IT-infrastruktuurissa.

Analytiikan joustava skaalautuminen oli asiakkaan keskeinen tavoite. Ohjelmisto muutettiin käyttämään konttiteknologiaa, jossa ohjelmisto asennetaan siirrettäviin ”kontteihin”, jotka voidaan helposti asentaa erilaisiin ympäristöihin.

Yhdessä Codenton kanssa saavutettiin proof of concept -vaihe hankkeen ohjelmistoympäristön kehittämisessä, jossa muutama yksittäinen prosessointiympäristön moduuli siirrettiin pilvialustalle. Mallinnuksen jälkeen FIMM:in on helppo jatkaa siirtymistä pilveen.

Miksi Codento?

”Teimme palvelun toteuttamisesta minikilpailutuksen lähinnä siksi, että aluksi emme olleet aivan varmoja siitä, mitä halusimme. Näin pääsimme näkemään, millaisia ratkaisuja toimittajat voivat tarjota. Codento valittiin, koska heidän lähestymistapansa oli hyvin käytännönläheinen ”

Matti Kuula

Kemisti

Verifin

Asiakkaan palaute

”Ensimmäinen asia, joka Codentonista tulee mieleen on ketteryys. Codenton tiimi on rento, avoin ja sukkela. Projekti käynnistettiin reippaasti, ja selvästi tällaiseen työhön oli jo olemassa olevat prosessit. Heti projektin alussa oli jo mielessä työpajakonsepti ja palautetyöpaja, mitä ei aina tehdä. Codenton konsultit pystyivät syventymään uusiin asioihin hyvin nopeasti projektin aikana. Samalla mentiin eteenpäin ja opittiin paljon, molemmin puolin. Projektin merkittävin tulos on se, että pystyimme todistamaan, että tietojenkäsittely toimii myös pilvialustalla. Joitakin avoimia ja ratkaisemattomia kysymyksiä on vielä jäljellä, mutta projekti todisti mallin toimivuuden. Seuraavaksi siirrämme koko tuotannon pilvipalveluun. ”

FIMM

Tiedonhallintapäällikkö

Jarmo Harju

”Kaikki on sujunut Codenton kanssa erittäin hyvin, ja lopputulos on aikataulussa. Vain vartti ennen kuin lähdin lentokentälle kohti Ateenaa, ohjelmisto oli asennettu kannettavaani, joten kiireisetkin aikataulut on otettu Codentonilla huomioon. Laurilla oli hyvä kokonaisnäkemys projektista ja Codenton väki osasi keskittyä olennaiseen kiirehtimättä sivupoluille, joten saimme juuri sitä mitä halusimme. Codenton lähestymistapa palveluun oli hyvin käytännönläheinen, siksi valitsimme heidät kumppaniksi palvelun toteuttamiseen.”

Matti Kuula

Kemisti

Verifin