Case: Google Cloud- pilvialustan toiminnallisuuden kehittäminen Kubernetesin avulla

Pilvialustan toiminnallisuuden kehittäminen Kubernetesin avulla

Mikä oli haaste?

Asiakas harkitsi uuden pilvialustan käyttöönottoa korvaamaan ja täydentämään olemassa olevia pilvialustoja. Ymmärtääkseen ja hallitakseen mahdollisia riskejä asiakkaan oli validoitava pilvialustan toiminnallisuus ja Kubernetes-toimintojen (kops) käyttöönotto ennen laajaa käyttöönottoa ja operatiivista käyttöä useisiin käyttötapauksiin nähden.

Meidän ratkaisumme

Codento varmisti, että arkkitehtuuriin liittyvät päätökset olivat perusteltuja ja hyväksyttäviä. Olennaista oli myös, että kaikki puuttuvat toiminnot tunnistettiin ja niistä käsiteltiin kehitystiimin kanssa.

Codenton asiantuntijatiimi kokosi vaatimukset ja auttoi tunnistamaan ensisijaiset käyttötapaukset.

Pilviarkkitehdit suunnittelivat ja rakensivat ratkaisun, mukaan lukien Google Cloud-pilviympäristön. Codento määritteli järjestelmän testitapaukset tuotantoluokan Kops-toteutuksen testaamiseksi ja tarkistamiseksi.

Mitkä olivat tulokset?

Suoritteiden valmistuttua työpajat, toteutus, konseptitodistus, testaus ja dokumentaatio sekä toiminnalliset vaatimukset täytettiin, asiakas pystyi varmistamaan alustan toiminnallisuuden kattavuuden. Näin alustanvaihdon riskejä ja kustannuksia vähennetään ja mahdolliset toiminnallisuusongelmat käsitellään etukäteen pilvialustan kehitystiimin kanssa Codenton asiantuntijatiimin kautta.