Case: Google Cloud -ympäristön kehityssuunnitelma digitaalisen kaupan toimijalle

Case: Google Cloud -ympäristön kehityssuunnitelma digitaalisen kaupan toimijalle

 

Mikä oli haaste?

Asiakkaamme on pohjoismainen digitaalisen kaupan alalla toimiva palveluyritys. He käyttävät Google Cloudia tarjotakseen räätälöityjä ratkaisuja asiakkailleen. Tämä suuri määrä yksilöllisesti optimoituja ratkaisuja ajan myötä on asettanut haasteen yleiskustannusten nousun sekä hallinnan ja standardoinnin puitteissa.

Asiakas halusi varmistaa, että heidän pilviympäristönsä on riittävän hallittu ja tarvitsi näkemystä parantaakseen pilvikehityksensä ja -toimintojensa kypsyystasoa entisestään. He halusivat myös varautua joihinkin riskeihin, varsinkin turvallisuusnäkökulmasta, jotta he eivät joutuisi kohtaamaan yllätyksenä.

 

Meidän ratkaisumme

Codento tarkasteli ja arvioi Google Cloud -ympäristön nykyistä arkkitehtuuria ja siihen liittyviä käytäntöjä verrattuna Codentoon ja Google Cloudin parhaisiin käytäntöihin. Arviointi tehtiin haastattelemalla ja tarkistamalla ympäristöä ja dokumentaatiota. Myös automaattisia työkaluja käytettiin lisäämään näkyvyyttä määrityksistä ja vakiintuneiden standardien pokkeamista. Tämän jälkeen Codenton tiimi taltioi havainnot ja kokosi raportin, joka sisältää suosituksia asiakkaan Google Cloud -ympäristön tietoturvakäytäntöjen, tiedonkäsittelyn ja muutosvalmiuden parantamiseksi.

 

Miksi Codento?

Codento valittiin tehtävään, koska Codenton Google Cloud -sertifioiduilla asiantuntijoilla on laaja kokemus pilviarkkitehtuureista ja -toimingtamalleista. Codentolla on myös korkein Google Partner -tunnustus: Cloud Application Development Specialization asiantuntemuksen vahvistamiseksi.

 

Mitkä olivat tulokset?

Arvioinnin tuloksena laadittiin yksityiskohtainen raportti suosituksista,  havainnoista, painopisteitstä ja  panostusasteista kunkin suosituksen osalta. Suositusten perusteella asiakas pystyy määrittelemään kokonaisvaltaisen suunnitelman kypsyystason nostamiseksi, pilvitoimintojen standardoimiseksi ja automatisoimiseksi sekä selkeästi määritellyin sopimuksin tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisesti parempaa palvelua.

 

Ota yhteyttä Codenton palveluista: