Tehostettu liiketoimintatiedon hallinta ja tietoon perustuva päätöksenteko BHG Finlandissa

Tehostettu liiketoimintatiedon hallinta ja tietoon perustuva päätöksenteko BHG Finlandissa

 

BHG on yksi Pohjoismaiden suurimmista kuluttajille suunnatuista verkkokauppayrityksistä, joka on erikoistunut rautakauppa- ja tee-se-itse -aloihin. Suomessa BHG:n suurimmat verkkokaupat, taloon.com, netrauta.fi ja talotarvike.com, kattavat yli 280 000 tuotetta yli 1 000 tuotemerkiltä. Tämä valikoima houkuttelee yli kaksi miljoonaa yksittäistä kävijää joka kuukausi.

 

Mikä oli haaste?

BHG Finland perustuu useiden ajan mittaan fuusioituneiden ja ostettujen yritysten muodostamaan kokonaisuuteen, joilla kaikilla on omat IT-työkalunsa ja -järjestelmänsä. Yksi BHG Finlandin keskeisistä IT-ratkaisuista on Business Intelligence (BI) -järjestelmä, jota käytetään muun muassa talouden ohjaukseen ja raportointiin organisaation kaikilla tasoilla. Yhdestä yhteen -integraatiot olivat kuitenkin käymässä rasitteeksi.

”BI-järjestelmän loppukäyttäjät vaihtelevat tuote- ja kategoriapäälliköistä yrityksen toimitusjohtajaan”, selittää BHG Finlandin pilvipalveluiden ja integraatioiden johtaja Pekka Rantanen. ”Muiden järjestelmien ja BI-työkalun välisiä lukuisia integraatioita ei seurattu”, Rantanen jatkaa ”Tämä puolestaan tarkoitti sitä, että IT-yksikkö ei välttämättä tiennyt tietojen ajantasaisuuteen tai laatuun liittyvistä ongelmista ennen kuin käyttäjät huomasivat, että talousluvut eivät olleet ajan tasalla silloin, kun he niitä tarvitsivat.”

Epätarkkuudet vahingoittivat myös yleistä luottamusta raportointijärjestelmään, kun loppukäyttäjät alkoivat epäillä tietojen luotettavuutta.

 

Ratkaisumme

Codento suunnitteli ja toteutti data-alustan, joka keskitti BHG Finlandin erilaiset tietolähteet ja mahdollisti myös kehittyneen analytiikan ja liiketoimintatiedon hallinnan.

Alusta suunniteltiin huipputekniikoita ja -puitteita hyödyntäen erittäin skaalautuvaksi, turvalliseksi ja alan säännösten mukaiseksi Google Cloudin parhaita käytäntöjä noudattaen. Se sisälsi tapahtumapohjaisen tietojen sisääntuonnin, vankat ETL-ratkaisut (Extract, Transform, Load) tietojen sisääntuintia varten (Workflows & Cloud Functions), analytiikkaa sisältävän tietovaraston (Cloud Storage & BigQuery) sekä käyttäjäystävällisen ympäristön, josta pääsee helposti käsiksi keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin, ja jonka avulla voidaan seurata toimintaa hälytysten avulla (Logs Explorer).

Alusta otettiin käyttöön kokonaan käyttämällä infrastructure-as-code -välineitä (Terraform). Varmistimme saumattoman integraation BHG:n nykyisten järjestelmien kanssa sujuvan siirtymisen helpottamiseksi ja käyttökatkosten rajoittamiseksi.

 

Miksi Codento?

BHG Finland valitsi Codenton monimutkaisen data-alustan kehityshankkeeseensa, koska meillä on erityistä kokemusta data-arkkitehtuurista ja analytiikasta, minkä ansiosta pystyimme rakentamaan asiakkaan vaatimukset täyttävän järjestelmän.

Molemmat osapuolet osallistuivat aktiivisesti päivittäisiin palavereihin ja ylläpitivät yhteistä Slack-kanavaa, mikä varmisti jatkuvan palautevirran, läpinäkyvyyden ja tehokkaan tiedonsiirron.

Läpinäkyvä lähestymistapamme projektinhallintaan piti BHG Finlandin ajan tasalla kaikissa vaiheissa alkukonsultoinnista lopulliseen toteutukseen, mikä edisti yhteistyösuhdetta, joka ulottui myös käyttöönoton jälkeiseen tukeen ja ylläpitoon.

 

Mitkä olivat tulokset?

Uuden data-alustan käyttöönotto oli BHG Finlandille merkittävä käännekohta. Asiakas koki välittömän parannuksen tietojen saatavuudessa ja eheydessä. Lisäksi uusi järjestelmä paransi tiedonhallintaa, mikä helpotti BHG Finlandin sisäistä valvontaa. Alustan ominaisuuksien ansiosta saavutettu operatiivinen tehokkuus antoi BHG Finlandille mahdollisuuden kohdentaa resursseja muihin aloitteisiin.

Mukautuva alustan rakenne mahdollistaa myös tulevan kehityksen, erityisesti täydentävien dataratkaisujen integroinnin, mikä parantaa jatkuvasti sen etuja.

Asiakkaan omin sanoin

”Meillä on nyt vankka perusta tietojen keräämiselle, tallentamiselle, muuntamiselle ja jakamiselle. Tietoperustamme on älykkäästi suunniteltu ja toteutettu, keskitetty ja valvottu tulevien tarpeidemme mukaisesti. Codenton ammattitaito ja avuliaisuus ovat olleet ilahduttavia.” 

Pekka Rantanen, pilvipalveluiden ja integraatioiden johtaja, BHG Finland

 

Ota yhteyttä palveluihimme liittyen: