Codento yrityksenä

Digitaaliset ratkaisut Data ja tekoäly Pilvi Jatkuva kehitys

Codento on ollut suunnannäyttäjä julkisen pilven hyödyntämisessä yli 200 eri asiakkaan digitalisoidessa liiketoimintaansa jo
vuodesta 2005 alkaen. Olemme erityisesti Google Cloud Platformiin ja monipilviratkaisuihin erikoistunut konsulttiyritys. Autamme asiakkaitamme pilvipalveluiden hyödyntämisessä ja ohjelmistojen modernisoinnissa pilveen.

 

Asiakkaidemme keskeisiä prioriteetteja

Organisaatioiden kehittämisen havaitut keskeiset painopisteet ja ajankohtaiset keskustelunaiheet ovat:

Muutoskyvykkyys

Toimintaympäristön muuttuessa muutoskyvykkyys luo menestymisen edellytykset, suuntaa suunnittelua ja toimintaa uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Teknologinen kehitys vaikuttaa jokaiseen yritykseen ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia – organisaatiokulttuurin uudistamista ja osaamisen kehittämistä unohtamatta.

Keskeisiä teemoja ovat teknologinen kehitys, pilvipalveluiden ja -alustojen laaja hyödyntäminen, joustavuus ja nopea mukautuminen muutoksiin ja yritysjärjestelyihin sekä organisaation oppiminen.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus muodostuu havainnoista, mielikuvista ja tunteista, joita asiakas kokee kohdatessaan yrityksen eri kosketuspisteissä. Asiakaskokemuksen kehittäminen edellyttää tiedon keruuta ja yhdistämistä eri lähteistä, kokonaisnäkemyksen muodostamista päätöksenteon tueksi ja kykyä johtaa ja toteuttaa prosessi- ja järjestelmämuutoksia nopeasti ja laadukkaasti.

Keskeisiä teemoja ovat asiakasymmärryksen luonti, rinnakkaisten palvelukanavien hallinta, reaaliaikaisuus, tekoälyn hyödyntäminen ja tuotejohtaminen.

Uusien palveluiden skaalaus

Uuden liiketoiminnan kehittäminen tai yrityskauppa vaatii erityisosaamista myös teknologian näkökulmasta. Luopuminen vanhasta ja nykyisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on systemaattinen prosessi.

Pilvialustojen valinta, teknologiakumppanuuksien sekä rajapintojen hallinta ja asiakkaiden kanssa toteutettavat yhteiskehityshankkeet on syytä toteuttaa suunnitellusti.

Kasvu, kustannukset ja tehokkuus

Organisaatiot etsivät keinoja kasvunsa kiihdyttämiseen hyödyntämällä uusia teknologian tuomia mahdollisuuksia (pilvialustat, IoT, tekoäly), poistamalla aiempien järjestelmien pullonkauloja ja rajoitteita. Samalla syntyy tarve ottaa käyttöön uusia alustoja, joiden päälle uusia innovaatioita voidaan hajautetusti ja hallitusti kehittää.

Kustannussäästöjä, prosessitehokkuutta ja ennustettavuutta haetaan esimerkiksi itsepalvelun, automaation, datan hallinnan ja koneoppimisen keinoin.

Ympäristötietoisuus ja yritysvastuu

Digitaalisuuden tuoma läpinäkyvyys yritysten toimintaan ja sidosryhmien toiveet auttavat yhtiön omien ympäristötavoitteiden ja hyvän hallintotavan määrittelyssä. Yritysastuu- ja riskienhallinta korostuvat entistä selvemmin johdon tavoitteissa.
Ympäristö- ja yritysvastuutavoitteisiin pääsemisessä, tuotteiden elinkaaren hallinnassa ja arvoverkoston läpinäkyvyyden varmistamisessa edellytetään oikeita teknologiavalintoja.

Pilvimatkasi tulevaisuustakuulla

Codento on erinomainen tulevaisuussuuntautunut opas auttamaan aiemmin kuvattujen prioriteettin toteuttamista hyödyntämällä julkisen pilven kyvykkyyksiä seuraavista syistä:

Tulevaisuuden suunta

  • Autamme kunnianhimoisia organisaatioita kirkastamaan ja saavuttamaan tavoitteensa
  • Julkisten pilvipalveluiden pioneerina meillä on syväosaaminen varmistamaan asiakkaidemme jatkuva kilpailukyky

Nopea kehittyminen

  • Kehitämme nopeasti ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin
  • Autamme uuden kehittämisessä, ratkaisuvalinnoissa ja kokonaisuuden hallinnassa

Kyvykkyyksien jakaminen

  • Googlen GCP on innovatiivisin pilvialusta ja olemme sen kyvykkäin osaaja Suomessa
  • Pidämme sen minkä lupaamme, 200:n asiakkaan tyytyväisyys Codento-yhteistyöhön on korkea

Palvelualueemme

Codenton palvelualueet ovat:

  • Pilvi: Pilvialustojen nopea ja skaalautuva modernisointi ja hyödyntäminen liiketoimintalähtöisesti
  • Digitaaliset ratkaisut: Uudet sovellukset ja sovellusmodernisointi hallituin rajapinnoin
  • Jatkuva kehitys: Jatkuvan julkaisun ja integraation toimintamallit ja sovellusten toimintavarmuus
  • Data ja tekoäly: Tekoäly ja koneoppiminen, datan hallinta, analysointi ja visualisointi

Lue lisää  palvelualuekohtaisilta sivuiltamme.