Luonnonvara­keskus: Räätälöity liiketoiminta­sovellus

Luonnonvarakeskus valitsi Codenton parantamaan kansallisten inventointitietojen käsittelyä

Haasteet

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Luonnonvarakeskuksessa työskentelee yli tuhat asiantuntijaa, jotka tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehitykseen ja uusien toimialojen edistämiseen.

Luonnonvarakeskuksen kartoittajat keräävät vuosittain valtakunnallisia inventointitietoja maastosta. Kesäkaudella metsissä työskentelee yhteensä 20 eri maastoryhmää, joiden lopullinen mittauspistemäärä on noin 14 000. Luonnonvarakeskuksella on tarve hallita, ylläpitää ja varmistaa tämän kerätyn tiedon laatu.

Näitä maastossa kerättyjä tietoja on täydennettävä muista tietolähteistä ja joskus on myös tehtävä korjauksia. Asiakkaan tavoitteena oli, että muutoksiin jäisi jälki, eivätkä nämä muutokset ja niihin liittyvien tietojen ylläpito olisi vain yhden henkilön käsissä, vaan hajautettuna suuremmalle tiimille.

Metsistä kerätyt inventointitiedot ovat virallisia metsävaratietoja, joten vastuu ja vaatimus tietojen ajantasaisuudesta ja hyvästä hoidosta on runsas.

Ratkaisumme

Codento toimitti Luonnonvarakeskukselle ohjelmiston, joka helpottaa ja tehostaa kansallisten metsien inventointitietojen laadun varmistamista, käsittelyä ja ylläpitoa.

Asiakkaan tarpeiden toteutettavuus validoitiin Codenton arvonmääritysvaiheessa. Luonnonvarakeskuksella oli kuva siitä, mitä teknologioita ja toteutusmenetelmiä hankkeessa käytettäisiin. Keskustelut Codenton arkkitehdin kanssa avasivat uusia näkökulmia siihen, miten asiat voitaisiin toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Onnistuneen ensimmäisen vaiheen jälkeen Codenton tiimi työskenteli ohjelmistokehityksen parissa Luonnonvarakeskuksen johdolla.

Yhteistyö toteutettiin joustavasti Scrum-mallilla, ja projektin rooli oli alusta alkaen selkeä. Luonnonvarakeskuksen tuoteomistajalle Codento toimitti tuoteomistajan oppaan, joka tuki ja selkeytti molemminpuolisia odotuksia ja tehtäviä. Vaatimukset tulivat ohjelmiston loppukäyttäjiltä, ja tuoteomistaja toimi yhteyshenkilönä Luonnonvarakeskuksen ja Codento-tiimin välillä.

Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä osassa käytettiin tiukan aikataulun vuoksi viikoittaisia sprinttejä, toisessa osassa sprintit kestivät kaksi viikkoa.

Miksi Codento?

Codento valittiin palveluntarjoajaksi tarjouskilpailun perusteella. Luonnonvarakeskus painotti valinnassa hinta-laatusuhteen lisäksi toimittajan asiantuntemusta halutuista teknologioista ja menetelmistä.

Tulokset

Dataeditori varmistaa tietojen laadun ja helpottaa työskentelyä.

Codenton konsulttien kanssa käsiteltiin ohjelmistoprojektien perinteisiä haasteita, kuten aikataulupaineita sekä loppukäyttäjien toiveiden ja tarpeiden hahmottamista ja ymmärtämistä.

Codenton palvelu mahdollistaa sekä tiimin joustavan käytön kullekin hetkelle sopivalla tavalla että tehokkaan budjetinhallinnan.

Asiakkaan palaute

”Viikoittaiset sprintit olivat aikataulullisesti vaativia, sillä kokoukset veivät aikaa kehitystyöltä. Tiimin intensiivinen työskentely ja saumaton yhteistyö Luonnonvarakeskuksen ja Codenton välillä varmistivat, että projektin molemmat vaiheet saatiin valmiiksi aikataulussa. Codenton asiantuntemus ja halu ymmärtää loppukäyttäjän toimintaa ja prosesseja tekivät tästä projektista erityisen mieleenpainuvan. Codenton väki keksi ja auttoi aktiivisesti ratkaisemaan vaikeita kysymyksiä. Tuntui siltä, että he todella halusivat ymmärtää maailmaamme, eivätkä vain tarjota valmiita ratkaisuja apteekin hyllyltä.”

Reijo Mykkänen

Tutkija

Luonnonvarakeskus