Agileday skaalasi  SaaS-liiketoimintaansa hallitun Google Cloud- pilvialustan avulla

Agileday skaalasi  SaaS-liiketoimintaansa hallitun Google Cloud- pilvialustan avulla

 

Nopeasti kasvavllaa SaaS-yrityksellä Agiledayllä oli käsissä mahdollisuus kehittää pilviinfrastruktuuriaan ja varmistaa sen luotettavuus myös jatkossa. Google Cloudiin erikoistunut palveluntarjoaja Codento auttoi Agiledaya optimoimaan pilviarkkitehtuurinsa ja automatisoimaan Site Reliability Engineer- tehtävät, mikä johti merkittäviin parannuksiin skaalautumisessa, luotettavuudessa ja kustannustehokkuudessa.

Suomalainen teknologiayritys Agileday auttaa organisaatioita parantamaan suorituskykyään innovatiivisen SaaS-alustan avulla. Tämä alusta yhdistää tietoja eri toiminnoista, kuten myynnistä, projekteista ja johtamisesta, mikä helpottaa työntekijöiden sitoutumista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Vuonna 2022 perustettu Agileday on nopeasti kasvattanut asiakaskuntaansa, mikä vaatii lisäosaamista hyödyntääkseen heidän Google Cloudiin pohjautuvan SaaS-alustan täyden potentiaalin.

Codento valittiin arvioimaan Agiledayn nykyistä piövialustaa  ja suunnittelemaan lyhyen ja pitkän aikavälin askeleita eteenpäin. Codenton Google Cloud -sertifioidut asiantuntijat aloittivat pilviarkkitehtuurin kattavan arvioinnin, minkä jälkeen he etenivät kohti konkreettisia parannuksia ihjelmoimalla taustainfrastruktuuria edelleen käyttämällä Terraformia, Google Cloudin ensiluokkaista IaC-työkalua.

Agileday halusi myös edistää Site Reliability Engineering (SRE) -matkaansa hyödyntämällä täysimääräisesti loki- ja seurantatyökaluja. Google on SRE-alan edelläkävijä, ja sen käytännöt ovat asettaneet alalle standardeja. Codento automatisoi havaintoihin liittyvät manuaaliset  tehtävät käyttämällä jälleen Terraformia ohjelmoidakseen mahdollisimman kattavasti komponenttia Google Cloud- ympäristöön.

Arvioinnin tuloksena syntyi yksityiskohtainen suositusluettelo ja niihin liittyvät havainnot asiakkaan kanssa valmiiksi määriteltyjen prioriteettien mukaisesti. Codento tuotti myös Terraform-koodin taustainfrastruktuurille Googlen ja Codenton parhaiden käytäntöjen mukaisesti, joka voidaan integroida asiakkaan olemassa olevaan ohjelmistokantaan. 

”Codenton yhteistyö Agiledayn kanssa paransi merkittävästi asiakkaan pilviarkkitehtuuria ja SRE-ominaisuuksia.”

Yhteistyö Codenton kanssa tarjosi Agiledaylle erikoisosaamista ja lisäresusrsointia, mikä  lisäsi pilviinfrastruktuurin kypsyyttä vaikuttamatta jatkuvaan toiminallisuuksien kehittämiseen.

Kuinka Codento auttoi Agiledaya saavuttamaan tavoitteensa:

  • Codenton Google Cloud -osaaminen ja Agiledayn liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen olivat keskeisiä tekijöitä valinnassa.
  • Codenton kattava ja räätälöity arvio Agileday-pilviarkkitehtuurista tunnisti konkreettisia kehittämiskohteita.
  • Codenton Terraformin käyttö taustainfrastruktuurin ja havainnointikomponenttien kodifiointiin antoi Agiledaylle mahdollisuuden automatisoida manuaaliset tehtävät ja virtaviivaistaa SRE-toimintojaan.
  • Codenton Terraform-koodi on kehitetty Googlen ja Codenton parhaiden käytäntöjen mukaisesti, mikä varmistaa, että Agiledayn pilviympäristö on skaalautuva, luotettava ja turvallinen.

Kaiken kaikkiaan Codenton yhteistyö Agiledayn kanssa paransi merkittävästi asiakkaan pilviarkkitehtuuria ja SRE-ominaisuuksia. Agileday pystyy nyt skaalaamaan, kehittämään ja etsimään vikoja palveluista tehokkaasti ja pitämään loppukäyttäjät tyytyväisinä.

Kysy lisää pilvialustoijen kehittämiseen liittyvistä palveluista: