Case: Arvokartoitus eurooppalaiselle pilvi­ohjelmisto­yritykselle

Ohjelmistokehityksen kokonaisvaltainen kyvykkyysarviointi eurooppalaiselle pilviohjelmistoyritykselle

Haasteet

Asiakas on kansainvälinen liiketoimintakriittisten pilviohjelmistojen toimittaja, jolla on satoja asiakkaita maailmanlaajuisesti. Koko ohjelmistokehitystoiminto on ulkoistettu yhdelle ainoalle alihankkijalle nearshore-mallilla. Tuotteen ja liiketoiminnan hallinta hoidetaan sisäisesti.

Asiakkaalla oli sekä laatu- että läpimenohaasteita, ja Codentoa pyydettiin suorittamaan järjestelmällinen arviointi kehitysprosessista ja -valmiuksista, sekä antamaan suosituksia toiminnan tehokkuuden ja kyvykkyyden kehittämiseksii.

Ratkaisumme

Codento toimitti liiketoimintalähtöisen arvioinnin, joka kattoi kaikki prosessit liiketoiminta- ja tuotehallinnasta tuotekehitysjohtoon ja tuotekehitykseen DevOps mukaan lukien.

Arvioinnin kohteena oli 84 ohjelmistoliiketoiminnan ja -kehityksen osa-aluetta. Nämä 84 osa-aluetta ryhmiteltiin kolmeen loogiseen kokonaisuuteen: tuotehallinta, tuotekehityksen hallinta ja Devops -kehitys. Arviointiryhmän asiantuntijalausunnot muodostavat lopullisen perustelun arviointituloksille ja ehdotetuille kehitystoimille. Tärkeimpänä tietolähteenä käytettiin tehtyjä haastatteluja. Yrityskyselyillä pyrittiin ymmärtämään mahdollisten kehityskohteiden tärkeys liiketoiminnan näkökulmasta. 

Tulokset

Asiakas sai kattavan 100-sivuisen arviointiraportin, joka sisälsi kehittämisohjelman toiminnan uudistamiseksi.

Esimerkkejä yleisistä suosituksista olivat esimerkiksi strategian ja tavoitteiden selkeyttäminen, tuotehallinnan asianmukainen resursointi, päätöksenteon yksinkertaistaminen, riippuvuuden vähentäminen alihankkijasta sekä riittävät investoinnit jatkuvaan oppimiseen ja valmiuksien kehittämisohjelmaan. Kokonaisvaltainen kolmivaiheinen kehittämisohjelma hahmoteltiin seuraavin tavoittein:

  • Selkeä visio tulevaisuudesta
  • Korkealaatuinen tuotekehitys- ja tuki
  • Nopeampi kehitys
  • Täysi läpinäkyvyys
  • Aineettoman pääoman arvonnousu 
  • Pienemmät kokonaisriskit
  • Kyky skaalautua nopeammin
  • Vähemmän investointikustannuksia/ylläpitokustannuksia pidemmällä aikavälillä
  • Hallittavissa oleva ja vähemmän stressaava työympäristö