Case: Google Cloud -sovellusten modernisointi alensi kustannuksia

Google Cloud -sovellusten modernisointi alensi kustannuksia

Haasteet

Asiakkaalla oli haasteita nykyisen pilvialustansa kanssa. Kustannukset kasvoivat nopeasti sovelluksen käytön skaalautuessa. Myös nykyisen alustan tietoturvaongelmiin oli puututtava.

Ratkaisumme

Codento auttoi asiakasta modernisoimaan sovelluksensa Google Cloudiin. Pilvipalvelun tavoitearkkitehtuuri suunniteltiin sopivalla Google Cloud-palvelulla sekä verkko- ja tietoturvakomponenteilla. Codento teki yhteistyötä asiakkaan kanssa tarvittavien sovellusarkkitehtuuri- ja käyttöliittymämuutosten tunnistamiseksi ja määrittelemiseksi. Googlen pilviarkkitehtuuri ja -infrastruktuuri toteutettiin Infrastructure as Code -määrittelyjen avulla, jolloin se on mahdollista toistaa aina tarvittaessa.

Miksi Codento?

Codento valikoitui sekä Google Cloud -asiantuntemuksensa vuoksi että tarjoamalla asiakkaan tarpeita vastaavia kiinteähintaisen palvelukokonaisuuden.

Tulokset

Asiakkaalla on nyt täysin toimiva pilvisovellusalusta, jolla on selkeä rakenne ja hallittavuus ja joka on mahdollista skaalata liiketoiminnan kasvaessa.