Case: Google Cloud- pilviympäristön katselmointi globaalille energiateollisuuden toimijalle

Google Cloud- pilviympäristön katselmointi globaalille energiateollisuuden toimijalle

 

Haaste

Asiakas toimii energiasektorilla ja hyödyntää Googlen pilvialustaa kuusinumeroisella budjetilla palveluidensa kehityksessä ja tuotannossa. Pilviympäristön tulee vastata kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin niin skaalautuvuuden, turvallisuuden kuin käytettävyyden näkökulmista. Asiakas tarvitsi kokonaisvaltaisen arvioinnin pilviympäristönsä nykytilasta, jotta se pystyy paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

 

Meidän ratkaisumme

Codento suoritti pilvialustan ja -arkkitehtuurin arvioinnin perustuen Googlen pilviarkkitehtuurikehyksen (Google Cloud Architecture Framework, GCAF) suosituksiin ja parhaisiin käytäntöihin. Lisäksi katselmoitiin asiakkaan rakentama Landing Zone, jotta projektit ja työkuormat pystytään suorittamaan GCAF:n periaatteiden mukaan.

Codenton tiimi järjesti asiakkaan infrastruktuuritiimin kanssa useita työpajoja kustakin GCAF:n osa-alueesta (System Design, Operational Excellence, Security, privacy and compliance, Reliability, Performance and cost optimization) ja katselmoi itsenäisesti dokumentaation ja pilviympäristön. Kokonaisuudessaan asiakkaan ympäristöstä analysoitiin yli 400 kohtaa. Löydösten ja havaintojen perusteella asiakkaalle esiteltiin suositukset priorisoituina ja jaoteltuna arkkitehtuurikehyksen eri osa-alueille. Vaikka kokonaisuudessaan pilviympäristö oli hyvässä kunnossa, löysivät Codenton asiantuntijat noin 5-10 parannettavaa kohtaa per GCAF:n osa-alue.

 

Miksi Codento?

Codento valittiin toimittajaksi, koska Codenton Google-sertifioiduilla asiantuntijoilla on laaja kokemus pilviarkkitehtuureista ja -kehyksistä. Codentolla on myös korkein Google Partner -tunnustus: Cloud Application Development Specialization asiantuntemuksemme todentamiseksi..

 

Mitkä olivat tulokset?

Arvioinnin tuloksena syntyi n. 40-sivuinen dokumentti, jonka pohjalta asiakas pystyy validoimaan tehtyjen valintojen sopivuuden ja vastaavuuden pilvinatiiveihin parhaisiin käytäntöihin nähden. Codenton suositusten perusteella asiakas pystyy entisestään parantamaan ja tehostamaan pilvialustan käyttöä ja nostamaan kypsyysastetta tulevaisuuden kannalta olennaisimmilla osa-alueilla.

 

Kysy lisää pilviympäristön arviointipalveluistamme.