Case: Globalaali teknologiajätti arvioi tekoälyhankkeidensa toteutettavuuden Codenton menetelmillä

Case: Globalaali teknologiajätti arvioi tekoälyhankkeidensa toteutettavuuden Codenton menetelmillä

 

Mikä oli haaste?

Globaali teknologiajätti lähestyi Codentoa arvioidakseen, priorisoidakseen ja valitakseen laajasta tekoäly-innovaatiokonseptivalikooimasta sopivimmat.

Tekoälyn vallankumouksellisuuden ja siihen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi perinteisiä käyttötapausten seulontamenetelmiä pidettiin riittämättöminä. Asiakas tarvitsi konsulttikumppanin, jolla oli syvällinen tekoälyosaaminen ja todistettu kokemus tekoälyn arvon ja monimutkaisuuden arvioinnista.

 

Meidän ratkaisumme

Codento hyödynsi menetelmäänsä tekoälyyn pohjautuvien käyttötapausten lisäarvon ja monimutkaisuuden arvioimiseksi vastatakseen asiakkaan tarpeisiin. Konsulttimme arvioivat aluksi yli 20 tekoälykonseptiehdotusta ja asettivat ne paremmuusjärjestykseen niiden alkuperäisen monimutkaisuuden perusteella käyttämällä viiden asteen luokitusjärjestelmää. Tämä järjestelmä arvioi tekijöitä, kuten tiedon tuontia, tietojen laatua, koneoppimismalleja, integraatiota ja ylläpitoa.

Näiden arvioiden tarkkuuden parantamiseksi toimitimme yksityiskohtaiset kyselylomakkeet konseptin omistajille. Tämän jälkeen Codento järjesti työpajoja yritysten sidosryhmien kanssa arvioidakseen kunkin tekoälykonseptin liiketoiminnallista arvoa. Kriteereinä olivat uuden liiketoiminnan skaalaus, kustannussäästöt, asiakastyytyväisyys, idean uutuusarvo ja sisäinen oppiminen.

 

Miksi Codento?

Codento valittiin erikoistuneen tekoälyosaamisen ja vahvan kokemuksen perusteella tekoälyn arvon ja monimutkaisuuden arvioinnissa. Asiakas arvosti myös Codenton laajaa listaa onnistuneista tekoälytoteutuksista, mikä vahvisti uskottavuuttaja kykyä.

 

Mitkä olivat tulokset?

Asiakas tunnisti kolme arvokkainta käyttötapausta, joiden toteutuksen monimutkaisuus on hallittavissa. Tämä systemaattinen ja analyyttinen lähestymistapa auttoi asiakasta säästämään aikaa, edistämään yhteistä sitoutumista valintaprosessiin ja vähentämään riskiä valita liian monimutkaisia käyttötapauksia. Lisäksi asiakkaan ymmärrys tekoälynmahdollisuuksista ja rajoituksista parani merkittävästi.

 

Kysy lisää tekoälyhankkeidemme arviointimenetelmistä: