Kilpailuetua digitaalisessa murroksessa

#NEXTGENCLOUD: Kilpailuetua digitaalisessa murroksessa

 

Kirjoittaja: Anthony Gyursanszky, CEO, Codento

Uuden aikakauden keskiössä

Muutama vuosikymmen sitten varhaisten yliopistovuosieni aikana tutustuin pascal-koodaukseen ja Michael Porterin kilpailustrategiaan. ”Valitse seuraavaksi tietoliikennekurssit – sillä alalla on tulevaisuus”, minulle kerrottiin. Niin tein, ja tietoliikennealan murros todellakin vauhditti ensimmäisiä työvuosiani.

Telemurros loi puolestaan pohjan entistä suuremmalle muutokselle, jota nyt pilvikyvykkyydet, datateknologiat, tekoäly ja modernit ohjelmistot vauhdittavat. Näemme organisaatioiden valitsevan Porterin alhaisimpien kustannusten, erillaistamis- tai fokusstrategioiden asemesta niiden kaikkien yhtäaikaisen hyödyntämisen.

Meillä Codentossa tehtävämme on auttaa eri organisaatioita menestymään digitaalisen murroksen läpi, ymmärtämään kyvykkyydet, visioimaan tulevaa liiketoiminta- ja teknologiaympäristöä, suunnittelemaan järkevimmät askeleet siirtymiseen kohti digitaalista edelläkävijyyttä ja tukemaan koko prosessia suosituksillamme. Tälläkin osa-alueella teemme tiivistä yhteistyötä johtavien pilviteknologian mahdollistajien kuten Google Cloudin kanssa.

Tässä artikkelissa avaan matkaa kohti digitaalista edelläkävijyyttä kokemuksiemme ja saatavilla olevien globaalien tutkimusten perusteella.

 

Mitä ymmärrämme digitaalisella transformaatiolla nykyään?

Blair Franklin, avustava kirjoittaja Google Cloud, julkaisi äskettäin blogitekstin Miksi ”digitaalisen transformaation” määritys muuttuu? Tätä varten Google haastatteli yli 2 100 globaalia teknologia- ja yritysjohtajaa kysymyksen ympärille: ”Mitä digitaalinen transformaatio merkitsee sinulle?

Viisi vuotta sitten vallitseva näkemys kyseiselle termille oli IT-infrastruktuurin siirto (“lift-and-shift”)  julkiseen pilveen. Suurin osa organisaatioista on nyt edennyt tässä lähinnä kustannussäästöjä etsiessään, mutta asiakassuuntaan on syntynyt hyvin vähän näkyvää liiketoiminta-arvoa.

Nykyään ”digitaalisen transformaation” määritelmä on laajentunut Google Cloud -kyselyn mukaan. 72 % käsittää sen paljon laajempana kuin aiemmin. Tutkimuksen mukaan esiin nousee erityisesti kaksi uutta merkitystä:

  1. Prosessien optimointi ja ketterämpi toimintakyvykkyys (47 %). Tämä tukee sekä kustannus- että differointistrategioita.
  2. Asiakaskokemuksen parantaminen teknologian avulla (40 %). Tämä tehostaa sekä fokus- että erottautumisstrategioita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että olemme nyt siirtyneet  IT-infrastrukruurin pilveensiirron aikakaudesta digitaalisen edelläkävijyyden aikakauteen.

 

Mitä hyötyä on digitaalisesta edelläkävijyydestä?

Boston Consulting Group ja Google Cloud tutkivat Keys of Scaling Digital Value 2022 -tutkimuksessa mitä etuja on panostaa ”digitaaliseen edelläkävijyyteen”, joiden kaltaisiksi noin 30 prosenttia organisaatioista luokiteltiin.

Todella mielenkiintoista on se, että, digitaaliset edelläkävijät ovat yleensä tuloksekkaampia kuin vertailuyritykset: he luovat kaksi kertaa enemmän skaalautuvia ratkaisuja ja näitä hyödyntäen ne saavuttavat huomattavasti parempia taloudellisia tuloksia (kolme kertaa korkeampi sijoitetun pääoman tuotto, 15-20% nopeampi liikevaihdon kasvu ja vastaavat kustannussäästöt).

Tutkimus tuo esiin useita digitaalisen edelläkävijän tunnuspiirteitä, mutta suurin korrelaatio liittyy siihen, miten nämä hyödyntävät ohjelmistoja pilvessä: digitaaliset johtajat ottavat käyttöön pilvinatiiveita ​​ratkaisuja (64 % vs. 3 % muut) moderneilla modulaarisilla arkkitehtuureilla (94% vs. 21% muut).

Pilvinatiivi-termi tarkoittaa pilven tarjoamien kyvykkyyksien ja kapasiteetin hyödyntämistä kehittämällä ja ajamalla sovelluksia pilvessä. Pilvipohjaiset sovellukset puolestaan ​​on suunniteltu hyödyntämään pilven skaalautuvuutta, suorituskykyä ja joustavuutta.

Termin vastakohtana ovat ns. legacy-sovellukset, jotka on aikoinaan suunniteltu paikallisiin IT-ympäristöihin, ja jotka ovat lukittu tiettyihin teknologioihin, integraatioihin ja jopa erityisiin käyttöjärjestelmä- ja tietokantaversioihin.

 

Kuinka kehittyä digitaaliseksi edelläkävijäksi?

On selvää, että matka kohti digitaalista edelläkävijyyttä vaatii kirkasta visiota, päättäväisyyttä ja investointeja. On kaksi keskeistä syytä, joiden on havaittu merkittävästi estävän onnistumista:

Tämän lisäksi Boston Consulting Groupin ja Google Cloudin ”Keys of Scaling Digital Value 2022” -tutkimuksessa täsmennetään edelleen uudenlaista lähestymistapaa digitaaliseen edelläkävijyyteen. Tutkimus osoittaa, että digitaaliset edelläkävijät:

  • Organisoituvat tuotejohtoisten alustatiimien ympärille (83 % edelläkävijät vs. 25 % muut)
  • Synnyttävät toimintojen yhteistyötä tukevat rakenteet (88 % edelläkävijät vs. 23 % muut)
  • Käyttävät tätä varten optimoitua johtamisjärjestelmiä  (59 % edelläkävijät vs. 4 % muut)

Kuten olemme havainneet myös täällä Codentossa useimmat yritykset ovat aikoinaan kehittäneet roolinsa ja prosessinsa IT-aikakakauden alussa siilomaisesti automatisoidessaan manuaalisia toimintatapojaan. IT-organisaatiot sijoitettiin nykyisten toimintojen viereen jättäen liiketoiminnat ja tuotekehitystoiminnot erilleen.

Kun aikaa on kulunut, on kaikilla näillä kolmella avaintoiminnolla ollut omat enimmäkseen itsenäiset näkemyksensä datasta, sovelluksista ja pilven käyttöönotosta, vaikka pilvi nykypäivänä mahdollistaisi toimimisen yhtenä kokonaisuutena. Organisaatioiden onkin mietittävä uudelleen tapansa organisoitua ns. diginatiivilla tavalla.

Ilman aiempia investointeja muutos olisi luonnollisesti paljon helpompi toteuttaa, kuten ns. “diginatiivit” organisaatiot, esimerkiksi Spotify, ovat osoittaneet. Diginatiivit suunnittelevat toimintansa ”vapaana siiloista” pilvipohjaisen sovelluskehityksen ympärille hyödyntäen alusta saakka kehittyneitä pilviominaisuuksia, kuten yhtenäistä tiedon tallennusta, käsittelyä ja tekoälyä.

Diginatiivit organisaatiot ovat nopeampia, ketterämpiä ja joustavampia. Esimerkkinä toimintatavoista ovat DevOps- ja Site Reliability Engineering -mallit, jotka laajentavat roolien vastuita ja lisäävät yhteistyötä varsin tuloksekkaasti. DORA:n vuoden 2021 Accelerate: State of DevOps -raportti paljastaa, että huippusuorittajat tällä alueella raportoivat 1,8 kertaa todennäköisemmin paremmista liiketoimintatuloksista.

 

Kuulostaa hyvälle, miten pääsen alkuun?

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaaliset edelläkävijät menestyvät paremmin kuin verrokkinsa ja onkin vaikea löytää hyviä perusteluita ottaa oppeja näistä.

Digitaaliset edelläkävijät eivät koe digitaalisen transformaation olevan ainoastaan infrastruktuurin pilveistysharjoitus, vaan he hakevat kilpailukykyä optimoimalla prosessejaan ja parantamalla asiakkaidensa kokemaa lisäarvoa. Digitaaliseksi edelläkävijäksi kehittyminen edellyttää selkeää visiota, ylimmän johdon tukea ja uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat integroidun dataa ja tekoälyä hyödyntäviä pilvinatiiveja sovelluksia.

Me Codentossa olemme erikoistuneet konsultoimaan asiakkaitamme kehittymään menestyksekkäästi digitaalisiksi edelläkävijäksi kolmivaiheisella lähestymistavalla, joka kiteyttää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi? Arvioidaan millä tasolla organisaation kyvykkyydet ovat tällä hetkellä ja mitä tarvitaan menestykseen tulevassa liiketoimintaympäristössä.
  • Mitä? Valitaan strategiset elementit ja tavoitteet eri vaihtoehdoista.
  • Miten? Rakennetaan ja toteutetaan muutosmatka aiempien vaiheiden näkemyksen perusteella.

Autamme asiakkaitamme koko suunnittelu- ja toteutusprosessin lisäksi myös erityisillä täsmäprojekteilla tilanteen mukaan. Käytännönläheisiä esimerkkejä löydät näistä meidän case-arkistostamme:

Voit myös tilata  uutiskirjeemme, osallistua tuleviin online-tapahtumiimme ja katsoa tapahtumatallenteitamme.

Blogin kirjoittajasta: Anthony Gyursanszky, toimitusjohtaja, liittyi Codentoon vuoden 2019 lopulla yli 30 vuoden kokemuksella IT- ja ohjelmistoalalta. Anthony on aiemmin toiminut johtotehtävissä F-Securessa, SSH:ssa, Knowit / Enderossa, Microsoft Finlandissa, Tellabsissa, Innofactorissa ja Elisassa. Gyursanszky on toiminut myös ohjelmistoyritysten hallituksissa, mukaan lukien Arc Technology ja Creanord. Anthony toimii myös arvokartoituspalveluiden johdon konsulttina. Anthonyn kokemus kattaa liikkeenjohdon, tuotehallinnan, tuotekehityksen, ohjelmistoliiketoiminnan, SaaS-liiketoiminnan, prosessihallinnan ja ohjelmistokehityksen ulkoistamisen. Ja Anthony on nyt myös sertifioitu Cloud Digital Leader.

 

Tutustu arvokartoituspalveluihimme: