Matkani monipilven maailmaan: johtopäätökset ja suositukset, osa 4/4

#NEXTGENCLOUD: Matkani monipilven maailmaan: johtopäätökset ja suositukset, osa 4/4

 

 

Kirjoittaja: Antti Pohjolainen, Codento

 

Tausta

Tämä on viimeinen osa neljän blogikirjoituksen sarjasta, joka kattaa matkani monipilven maailmaan. Aiemmat kirjoitukset ovat täällä: Osa 1osa 2 ja osa 3.

Johtopäätökset

Lopputyöni tutkimuskysymys on ”Mitä liiketoimintahyötyjä on saatavilla monipilviarkkitehtuurista?” Kirjallisuusanalyysin mukaan merkittävimpiä etuja ovat kustannussäästöt, toimittajalukkojen välttäminen ja IT-valmiuksien parantaminen hyödyntämällä useiden julkisten pilvien tarjoamia kehittyneimpiä ominaisuuksia.

Haastatteluista saatujen tietojen mukaan toimittajalukkoja ei koeta suureksi ongelmaksi. Joidenkin haastateltavien mukaan eri julkisten pilvien parhaat ominaisuudet kannattaa  hyödyntää. Monipilven käyttöönotto voi johtaa kustannussäästöihin. Kuitenkin näyttää siltä, ​​että “monipilvi-uhkaa” käytetään sopimusten uusimisneuvottelujen aikana lähinnä neuvottelutaktiikkana. Tällä painostetaan nykyistä julkista pilven toimittajaa laskemaan kustannuksia, jotta uusi sopimus olisi edullilsempi.

Kirjallisuusanalyysi ja haastattelut paljastivat, että keskeisimmät ongelmat monipilviarkkitehtuurissa olivat sen lisääntynyt monimutkaisuus, turvallisuus ja taitovaatimukset. Haastattelujen suurin yllätys minulle oli se, ettei asiakkailla ollut valintakriteereita hyperskaalaajien valinnalle. Haastattelujen perusteella markkinoilla on selvä tilaus sekä Google Cloudille että monipilvelle.

Akateemisen tutkimuksen ja haastatteluista poimittujen tietojen mukaan useimmat asiakkaat valitsevat monipilviarkkitehtuurin siten kuin tässä tutkimuksessa monipilvi määriteltiin. Pilviteknologian hyödyntämisestä saatujen hyötyjen pitäisi olla suurempia kuin lisätyö, joka tarvitaan monipilviarkkitehtuurin rakentamiseen, vaikka monipilveen liittyykin useita riskejä.

Haastateltujen päättäjien mukaan heidän nykyinen päätöksensä on toteuttaa yksi, ensisijainen pilvi, jota täydennetään palveluilla yhdestä tai useammasta muusta pilvestä. Suurimman osan työkuormista odotetaan kuitenkin pysyvän nykyisessä ensisijaisessa pilvessä.

 

Suositukset

Suosittelen, että yritykset arvioisivat ja päivittäsivät säännöllisesti pilvistrategiaansa. Sen sijaan, että arkkitehtuurin annettaisiin kehittyä mielivaltaisesti pelkästään palvelutoimittajien tai ulkoistettujen kumppaneiden tarpeiden perusteella, yrityksen tulisi ottaa strategia täysin hallintaansa.

Yritysten tulee minimoida pilvipalveluntarjoajien omistamien rajapintojen ja tekniikoiden käyttö, ellei 1) siitä ole todistettavissa olevaa taloudellista hyötyä, 2) muita teknisiä vaihtoehtoja ole olemassa, esimerkiksi muut palveluntarjoajat eivät tarjoa kyseistä toiminnallisuutta tai 3) niistä saada muita teknisiä hyötyjä, kuten merkittäviä suorituskyvyn parannuksia. Yritykset voivat vähentää toimittajalukkojen todennäköisyyttä noudattamalla näitä neuvoja.

Jos yritys käyttää tällä hetkellä vain yhden hyperskaalaajan pilvipalveluita, kannattaa konseptin testaus (Proof-of-concept, PoC) muiden pilvipalveluntarjoajien kanssa aloittaa heti, kun liiketoimintatarve syntyy. Jos mahdollista, toimittajakohtaisia teknologioita, API:ita tai palveluita tulisi välttää konseptitoteutuksissa.

Suosittelen, että yritykset luovat pilvitoimittajien hallintakäytännöt, jotka kattavat kaiken hankinnasta operatiiviseen hallintaan. Toimittajien hallinta monipilviympäristössä vaatii enemmän suunnittelua ja taitoa verrattuna vain yhteen hyperskaalaajaympäristöön.

Lisäksi suosittelen rakentamaan käytäntöjä ja menetelmiä kustannusten seurantaan, sillä pilvipalvelun käytön odotetaan lisääntyvän tulevina vuosina.

 

Lopuksi

Tämä blogikirjoitus päättää Matkani monipilven maailmaan -sarjan. Me täällä Codentossa autamme mielellämme sinua matkallasi monipilven maailmaan. Ota rohkeasti yhteyttä minuun keskustelun aloittamiseksi. Tavoitat kollegani tai minut täältä.

Kirjoittaja: Antti Pohjolainen, Codento

 

 

Kirjoittajasta: Myyntijohtaja Antti “Apo” Pohjolainen aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2019. Antti on johtanut Innofactorin Suomen myyntiorganisaatiota (pohjoismainen Microsoftin IT-toimittaja) ja työskennellyt sitä ennen Microsoftin julkisen sektorin johtotehtävissä Suomessa ja Itä-Euroopassa. Apo on työskennellyt eri myyntitehtävissä kauemmin kuin hän muistaa. Hän saa ”myyjän onnistumisen tunteen” tavatessaan asiakkaita ja etsiessään ratkaisuja, jotka tarjoavat arvoa kaikille osapuolille.

 

Tutustu Codenton online-tapahtumien nauhoituksiin, niin kuulet lisää: