Matkani monipilven maailmaan: hyödyt ja huomioita, osa 2/4

#NEXTGENCLOUD: Matkani monipilven maailmaan: hyödyt ja huomioita, osa 2/4

 

 

Kirjoittaja: Antti Pohjolainen, Codento

 

Taustaa

Tämä on toinen osa neljän blogikirjoituksen sarjasta, joka kattaa matkani monipilven maailmaan. Edellisessä postauksessa kerrottiin tämän sarjan taustasta.

Tämä postaus esittelee lyhyesti, mitä akateemisessa kirjallisuudessa yleensä luetellaan monipilviarkkitehtuurin hyödyiksi ja haasteiksi.

 

Monipilvi-infrastruktuurin hyödyt

Akateemisessa kirjallisuudessa mainitaan yleisesti seuraavat monipilviarkkitehtuurista koituvat hyödyt:

  • Kustannussäästöt
  • Paremmat IT-toiminnallisuudet
  • Toimittajalukon välttäminen

 

Kustannussäästöt johtuvat siitä, että hyperskaalaajien markkinaosuuskilpailu on kovaa, mikä on johtanut laskenta- ja tallennuskustannusten laskuun.

Lisääntynyt saatavuus (availability) ja redundanssi, katastrofipalautus ja geolokaatiot ovat usein esimerkkejä paremmista IT-ominaisuuksista, jotka voidaan saavuttaa käyttämällä useamman kuin yhden hyperskaalaajan tarjoamia pilvipalveluita.

Ehkä tärkein syy, ainakin akateemisen kirjallisuuden näkökulmasta katsottuna, usean pilven arkkitehtuurin toteuttamiseen on toimittajalukon välttäminen. Palvelujen hankkiminen vain yhdeltä hyperskaalaajalta luo suuremman riippuvuuden toimittajaan verrattuna tilanteeseen, jossa pilvipalveluntarjoajia on useampi kuin yksi.

Siten termi ”toimittajalukko”. Tyypillisesti pilvipalveluntarjoajalta vaihtaminen aiheuttaa huomattavia kuluja, sillä palveluntarjoajan vaihtaminen vaatii usein järjestelmän uudelleensuunnittelua, uudelleenkäyttöönottoa ja datan siirtoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että valitsemalla parhaan laajasta pilvipalveluiden valikoimasta monipilviinfrastruktuuri lupaa ratkaista toimittajalukot ja johtaa käyttäjien tarpeiden optimointiin.

 

Monipilvi-infrastruktuurin haasteita

Monipilvi-infrastruktuurin käyttöönotto tuo mukanaan useita haasteita, joihin tulisi vastata, jotta niistä saataisiin täysi hyöty. Seuraavat kappaleet käsittelevät yleisimmin akateemisessa kirjallisuudessa viitattuihin haasteisiin.

Kun data, alustat ja sovellukset ovat hajallaan useissa paikoissa, kuten erilaisissa pilvissä ja yrityspalvelinkeskuksissa, syntyy uusia haasteita. Eri toimittajien hallinta kaikkien sovellusten näkyvyyden varmistamiseksi, erilaisten järjestelmien ja tietokantojen suojaaminen sekä kulujen hallinta lisäävät monipilvistrategian monimutkaisuutta.

Monimutkaisuus lisääntyy, kun kunkin toimittajan tarpeet ja vaatimukset ovat tyypillisesti erilaisia, ja niitä on käsiteltävä erikseen. Esimerkiksi hyperskaalaajat vaativat usein omat rajapinnat antaakseen pääsyn resursseihin ja palveluihin.

Tietoturva on yleisesti ottaen monipilviympäristössä monimutkaisempi toteuttaa kuin yhden pilvipalveluntarjoajan arkkitehtuurissa.

Monipilvi vaatii erityisosaamista ainakin tekniseltä ja liiketoimintalähtöiseltä henkilökunnalta sekä toimittajanhallintaryhmältä. Rekrytointi-, koulutus- ja monipilvistrategiainvestointien budjetit kasvavat, mikä pakottaa yritykset hankkimaan uutta tietoa ja kykyjä esimerkiksi ylläpidon, toteutuksen ja kustannusten optimoinnin aloilla.

Lisäksi sanotaan, että pilvipalvelun avulla voidaan edistää innovaatioita, muuttaa IT-osaston roolia rutiinihuollosta liiketoiminnan tukemiseen sekä tehostaa yritysten sisäistä ja ulkoista yhteistyötä. Siten IT:n roolia voidaan joutua säätämään monipilviarkkitehtuuria toteutettaessa.

Toimittajahallinta– tai hankintatiimien on ehkä opittava uusia taitoja ja menetelmiä voidakseen valita sopivan hyperskaalaajan erilaisiin tarpeisiin. Jokaisella hyperskaalaajalla on erilaiset palvelut ja hinnoittelumenetelmät, ja niiden ymmärtäminen vaatii asiantuntemusta, jota ei välttämättä tarvita, jos työskentelee vain yhden hyperskaalaajan kanssa.

 

Mitä blogisarjassa seuraavaksi?

Seuraavassa postauksessa kerron, mitä opin tätä tutkimusprojektia varten tekemistäni haastatteluista. Pysy kanavalla!

 

Kirjoittaja: Antti Pohjolainen, Codento

 

 

Kirjoittajasta: Myyntijohtaja Antti “Apo” Pohjolainen aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2019. Antti on johtanut Innofactorin Suomen myyntiorganisaatiota (pohjoismainen Microsoftin IT-toimittaja) ja työskennellyt sitä ennen Microsoftin julkisen sektorin johtotehtävissä Suomessa ja Itä-Euroopassa. Apo on työskennellyt eri myyntitehtävissä kauemmin kuin hän muistaa. Hän saa ”myyjän onnistumisen tunteen” tavatessaan asiakkaita ja etsiessään ratkaisuja, jotka tarjoavat arvoa kaikille osapuolille.

 

Tutustu Codenton online-tapahtumien nauhoituksiin, niin kuulet lisää: