Matkani monipilven maailmaan: hyödyt ja huomioita, osa 1/4

#NEXTGENCLOUD: Matkani monipilven maailmaan: hyödyt ja huomioita, osa 1/4

 

Kirjoittaja: Antti Pohjolainen, Codento

 

Taustaa

Tämä on ensimmäinen neljästä blogikirjoituksestani, jotka kattavat matkani monipilven maailmaan.

Työskennellessäni Codenton myyntijohtajana olen aina ollut intohimoinen kehittämään ymmärrystäni siitä, miksi asiakkaat valitsevat tietyt liiketoiminta- tai teknologiasuunnat.

Tämä oli yksi syistä, miksi aloitin osa-aikaisen MBA (Master of Business Administration) -opinnot syksyllä 2020 yhdessä 20 muun osa-aikaisen opiskelijan kanssa. MBA-koulutus oli The University of Northampton ohjelma, joka on saatavilla Helsinki School of Businessista (Helbus).

Viimeinen yritystutkimusprojekti oli ohjelman huipentuma, ja lopputyöni hyväksyttiin lokakuussa 2022. Tutkimusprojektini otsikko oli ”Multi-pilvi – liiketoiminnan hyödyt, haasteet ja markkinapotentiaali”.

Tämä blogikirjoitussarja perustuu kyseisen tutkimuspaperiin ja siinä esitettyihin havaintoihin.

 

Monipilviarkkitehtuurin määritelmä

Monipilvi on arkkitehtuuri, jossa pilvipalvelut ovat käytettävissä monien pilvipalvelutarjoajien kautta (Mezni ja Sellami, 2017). Lisäksi termi viittaa arkkitehtuuriin, jossa käytetään useita pilvilaskenta- ja tallennuspalveluita yhdessä heterogeenisessä arkkitehtuurissa (Georgios et al., 2021).

Rajoitin tutkimukseni skenaarioihin, joissa julkiset pilvipalvelut perustuivat vain Infrastructure as a Service (IaaS) ja Platform as a Service (PaaS) -palveluihin. Näin ollen Software as a Service – esimerkiksi sähköposti, kuten gmail.com – ei sisälly tutkimukseen. Seuraava kuva havainnollistaa SaaS-, Paas- ja IaaS-komponentteja:

Kuva 1. SaaS-, PaaS-, IaaS-komponentit. Lähde: Nasdaq (2017).

 

Tutkimuksen perusteet, tutkimuskysymykset ja tutkimusmetodologia

Halusin ymmärtää paremmin monipilviarkkitehtuurin tarjoamia liiketoimintaetuja.

Työnantajani – Codento Oy – on suomalaisten Google Cloudiin perustuvia palveluita tarjoavien yritysten edelläkävijä, ja useimmissa tapauksissa Google Cloud olisi asiakkaillemme toinen tai kolmas pilvipalveluntarjoaja. Näin ollen monipilviosaaminen on elintärkeää asiakaskeskusteluissamme ja toteutusprojekteissamme.

Tutkimusprojektin laajuuden kaventamiseksi painopisteeksi asetettiin suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot.

Pääasiallinen tutkimuskysymys, johon projekti halusi löytää vastauksen, oli ”Mitä liiketoimintahyötyjä on saatavilla monipilviarkkitehtuurista?”

Toissijaiset kysymykset olivat 

  • Mitkä ovat usean pilviarkkitehtuurin käytön tärkeimmät haasteet?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat julkisten pilvipalveluntarjoajien (tunnetaan myös nimellä ”hyperscaler” eli hyperskaalaajat) valintaan? sekä
  • Mikä on markkinapotentiaali monipilviratkaisuille, joissa Google Cloud on yksi komponenteista seuraavan kolmen vuoden aikana?

Valitsin kvalitatiivisen lähestymistavan, jotta pääsisin syvällisiin keskusteluihin useiden eri organisaatioiden IT- ja yritysjohtajien kanssa.

Haastateltavat edustivat kolmea eri ryhmää:

  • Asiakkaat
  • IT-palveluyritykset
  • Hyperskaalaajat

Heinä-elokuussa 2022 toteutin yhteensä 11 haastattelua:

  • IT-palveluntarjoajat: toimitusjohtaja, teknologiajohtajat
  • Hyperskaalaajat: Pilvitiimin johtaja, asiakkuusvastaava
  • Asiakkaat: toimitusjohtaja, tietohallintojohtaja, teknologiajohtajat

Tutkimuksen tuloksia avataan seuraavissa blogikirjoituksissani 2-4. Pysy mukana!

 

Kirjoittajasta: Myyntijohtaja Antti “Apo” Pohjolainen aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2019. Antti on johtanut Innofactorin Suomen myyntiorganisaatiota (pohjoismainen Microsoftin IT-toimittaja) ja työskennellyt sitä ennen Microsoftin julkisen sektorin johtotehtävissä Suomessa ja Itä-Euroopassa. Apo on työskennellyt eri myyntitehtävissä kauemmin kuin hän muistaa. Hän saa ”myyjän onnistumisen tunteen” tavatessaan asiakkaita ja etsiessään ratkaisuja, jotka tarjoavat arvoa kaikille osapuolille.

 

Tutustu Codenton online-tapahtumien nauhoituksiin, niin kuulet lisää: