Pilvi

Digitaaliset ratkaisut Data ja tekoäly Pilvi Jatkuva kehitys

Pilvialustojen nopea ja skaalautuva modernisointi ja hyödyntäminen liiketoimintalähtöisesti

 

Pilvimarkkinassa tapahtuu paljon

Julkisen pilven ratkaisut ovat vauhdilla yleistyneet kaikenkokoisissa organisaatioissa teknologisten innovaatioiden ansiosta. Pilvipalveluihin siirtyminen vaatii huolellista suunnittelua ja strategiaa. Käyttökokemuksen ja osaamisen kasvaessa puheenaiheeksi on noussut pilviarkkitehtuurien toinen sukupolvi, joka koostuu pilvinatiiveista sovelluksista, älykkäiden pilvitoiminnallisuuksien käyttöönotosta, monipilvihallinnasta ja hallituista rajapinnoista

Yleisimpiä tarpeita ja kysymyksiä pilvitransformaatioihin ja -käyttöön liittyen

Pilvitransformaatioiden alkuvaiheessa keskeiset kysymykset liittyvät

 • Kustannus- ja joustavuushyötyjen nopeaan realisointiin ja investoinnin takaisinmaksuun
 • Pilvisiirtymän hallintaan
 • Sovellusten pilvimodernisoinnin vaiheistukseen
 • Riskienhallintaan
 • Osaamisen kehittämiseen ja hankkimiseen

Pidemmälle pilvisiirtymässä edenneet yritykset pohtivat usein seuraavia osa-alueita:

 • Miten hallitsen ja optimoin pilven käyttöä ennakoivasti?
 • Kuinka otan käyttöön ja hyödynnän pilven älykkäitä ominaisuuksia täysimääräisesti?
 • Miten hallitsen pilven hankeportfoliota?
 • Mikä on oikea tapa järjestää pilven operointi?
 • Miten optimoin pilven kuluja?
 • Miten yhdistän sovelluskehityksen ja jatkuvuuden varmistamisen järkevästi?
 • Miten hyödynnän useaa pilvialustaa (monipilvi) järkevästi yhdessä ja missä rooleissa?

Tavoitteet ja ihannetilanne

Uskomme vahvasti, että tulevaisuuden liiketoimintaa tukeva pilviympäristö on:

 • Helposti hallittu
 • Yhteensopiva
 • Joustava
 • Älykäs
 • Suorituskykyinen

Missä Codenton Pilvi-palvelualueen palvelut voisivat olla avuksi?

Codenton palvelut pilvitransformaatioiden ja monipilvihallinnan alueilla ovat:

 • Pikastartti 6 päivässä: ytimekäs koulutus, pilotointialueen valinta, pilotointi ja oppiminen: Codenton 1+5 -ratkaisu
 • Nykytilanteen parempi ymmärrys ja oman toiminnan kehittäminen: Codenton tilannekartoitus ja kehitysprojekti
 • Uuden idean tai toimintatavan nopea validointi: Codenton Proof of Concept
 • Selkeä kuva etenemisestä: Codenton ratkaisukartoitus ja -toimitus
 • Nykyisen osaamisen täydennys: Codenton konsultointi

Sovi tapaaminen ja keskustele lisää

Keskustelemme mielellämme kanssanne lisää. Varaa palaveri vapaan liiketoimintajohtajan ja asiantuntijan kanssa suoraan linkistä:

Tilaa myös uutiskirjeemme, jossa kuulet uusimmat näkökulmat.