Sovellusten ja tekoälyn avulla liike­toiminnallista lisäarvoa.

Käynnistämässä uutta digitaalista hanketta tai kehittämässä nykyisiä?

Codenton palvelut kattavat arvokartoituksen, sovelluskehityksen, sovellusmodernisoinnin sekä AI- ja datapalvelut. Hyödynnämme palveluissamme Google Cloud  -kyvykkyyksiä. Autamme mielellämme tilanteeseen sopivalla palvelumallilla.

Arvokartoitus

Yksinkertaistettujen malliemme sekä työpajojemme avulla voidaan tunnistaa nopeimmat ja kustannustehokkaimmat tavat mahdollisimman korkean arvon saavuttamiseksi hyödynnettäessä tekoälyä, dataa ja pilvisovelluksia.

Tehokkaat design sprint- toimituksemme, validointiprojektimme (PoC) ja todelliseen dataan perustuvat demomme varmistavat uuden konseptiaihion hyödynnettävyyden.

Kokeneet konsulttimme fasilitoivat laajan ja systemaattisen, nopeasti arvoa tuovan arviointiprosessin, jonka avulla arvioidaan nykyisen toiminnot, infrastruktuurit ja mahdollisuudet. Autamme priorisoimaan tehokkaimmat kehityshankkeet kustannustehokkuuden varmistamiseksi ja optimaalisen, loppuasiakkaalle arvoa tuovan kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Kokonaisvaltainen ja osallistava strategiaprosessimme avaa uusia näkökulmia tulevaisuuden skenaarioiden hahmottamisella, strategisten vaihtoehtojen selkeällä kuvaamisellla (business canvas, value canvas), vaihtoehtojen vertaamisella sekä valitun strategian  toimenpidesuunnitelmalla.

Sovelluskehitys

Kehitämme uusia, tekoälyä hyödyntäviä asiakkaamme tarpeita vastaavia ohjelmistopalveluita nopeasti ja iteratiivisesti. Autamme kirkastamaan konseptin, erottumaan kilpailijoista ja kiihdyttämään liiketoimintaa uusien tulovirtojen saavuttamiseksi ja brändin arvon vahvistamiseksi.

Rakennamme verkossa monikanavaisia asiakaskokemuksia, aina ensimmäisestä käyttökerrasta syvemmän kanssakäymisen kautta lopulliseen palvelukokemukseen. Ratkaisumme integroituvat ennakoivaa tekoälyä hyödyntäen myös verkkokauppa- ja asiakastietojärjestelmiin.

Optimoimme tärkeimpien sisäisten sovellusten prosessit ja työnkulun mahdollistaaksemme läpinäkyvän yhteistyön eri käyttäjäryhmien ja toimintojen välillä erityisten liiketoiminnan tarpeiden täyttämiseksi. Ratkaisumme integroituvat moniin ydinliiketoimintajärjestelmiin, kuten ERP:hin ja muihin alustoihin.

Kehitämme digitaalisia kaksoissovelluksia, jotka edustavat nykyisiä ja tulevia fyysisiä järjestelmiä ja prosesseja, hyödyntäen simulaatioita, ennusteita, visualisointeja, mallinnuksia, integraatioita ja raportteja liiketoiminnan ja operatiivisen näkemyksen parantamiseksi.

IoT-ratkaisumme toimivat lähettämällä, vastaanottamalla ja analysoimalla dataa palautesilmukassa jatkuvasti. Reunalaskenta siirtää laskentapalvelut lähemmäksi loppukäyttäjää tai datalähdettä, tukien viiveherkkiä pilvipalveluita ja palveluiden jakelua.

Sovellus­modernisointi

Systemaattinen tapamme suunnitella ja edistää sovellusten pilveistämistä refaktoroimalla sekä suunnittelemalla arkkitehtuureja uudelleen. Tämä lisää pilvitoimintojen käyttöä askel askeleelta, taaten korkean tuottavuuden, kustannusten alenemisen ja ketteryyden.

Pilvipohjainen lähestymistapamme hyödyntää pilvipalveluiden toimitusmallin etuja sovellusten rakentamisessa ja käyttämisessä. Näin varmistetaan nopeampi palvelutarjoama (time-to-market), mahdollistetaan asiakkaiden vaatimusten ennakointi sekä hallitaan skaalautuvuutta ja monimutkaisuutta.

DevOps-kyvykkyyksiimme kuuluvat kaikki kulttuurin, Automaation (Automation), Lean-mallin (Lean), Mittaamisen (Measurement) ja Jakamisen (Sharing) tasot (CALMS). Monipuolinen lähestymistapamme mahdollistaa nopeammat ohjelmistokehityssyklit sekä lyhentää markkinoilletulosyklejä.

Autamme maksimoimaan monipilviominaisuuksien arvon tasapainottamalla sovelluksia ja työkuormia useiden julkisten ja yksityisten pilvien sekä reunalaskentaresurssien välillä, mikä lisää joustavuutta ja parantaa riskienhallintaa.

Teemme liiketoiminnasta kestävämpää suunnittelemalla ja varautumalla mahdollisiin uhkiin, parantaen näin yrityksen kykyä ylläpitää liiketoiminnan jatkuvuutta hyödyntämällä kehittyneitä toipumis- ja valmiussuunnitelmia.

Tekoäly ja data

Lähestymistapamme asiakastarpeiden ennustamiseen hyödyntää  koneoppimismalleja, joiden avulla voidaan optimoida varastoja, vähentää hukkaa, parantaa liiketoimintapäätöksiä ja tuoda lisäarvoa.

Asiakkaan tuomaa liiketoiminta-arvoa voidaan ennakoida paremmin koneoppimismalleilla. Tämä yhdessä paremman asiakasymmärryksen ja data-analytiikan kanssa mahdollistaa  korkeamman kannattavuuden.

Konenäköratkaisumme auttavat sellaisillakin osa-alueilla, joilla se ei aiemmin ole ollut mahdollisia visuaalisen datan luonteen ja määrän vuoksi. Nykyaikaiset koneoppimismallit ja -algoritmit mahdollistavat visuaalisen datan laajan hyödyntämisen.

Nykyaikaiset koneoppimisratkaisumme tarjoavat uusia tapoja havaita virheitä materiaalissa, tuotteissa ja hyödykkeissä parantaen laatua ja poistamalla pullonkauloja.

Dataan perustuva, ennakoiva huoltotapamme auttaa estämään palvelukatkoksia ja alentamaan ylläpitokustannuksia. Nykyaikaiset ennustamis- ja koneoppimisalgoritmit auttavat saavuttamaan perinteisiä menetelmiä paremman ennustetarkkuuden.

MLOps-toimintamalleilla keskitytään ML-mallien käyttöönottoon, testaukseen, seurantaan ja automatisointiin pitkäaikaisen lisäarvon saavuttamiseksi.

Palvelumme auttavat organisaatioita saavuttamaan  liiketoimintatarpeita tukevan data-arkkitehtuurin kyvykkyyden. Huolehdimme kaikista sekä teknisistä että muista näkökulmista datan keräämisen, tallentamisen, prosessoinnin, dataputkien, raportoinnin ja analysoinnin osalta.

Google Cloud -kyvykkyytemme

Cloud APIs - APIs for cloud services

Cloud Concole - Web-based management console

AppSheet - No-code app creation

Cloud Deployment Manager -  infrastructure deployment

Cloud Build - CI/CD platform

Cloud SDK - CLI for Google Cloud

Apigee API PLatform - Develop, secure, monitor APIs

Accordion item content

Cloud SQL - Relational database service for MySQL, PostgreSQL and SQL Server.

BigQuery - Data warehouse for business agility and insights.

Cloud Firestore - Serverless NoSQL documentDB

Cloud Bigtable - Scaleable, low-latency, non-relational 

Cloud Pub/Sub - Global real-time messaging

Dataflow - Streaming analytics for stream and batch processing

Looker - Enterprise BI and analytics

Vertex AI - Google Cloud AI platforms

AppSheet- Deep transfer learning

Document AI - Analyze, classify, search documents

Recommendations AI - Create customer recommendations

Cloud Translation API - Language detection and translation

Cloud Text-to-speech API - Convert text to audio

Cloud Natural Language API - Custom text models 

AI Platform Notebooks - Managed notebook instances

Cloud Functions - Event-driven serverless functions

App Engine - Managed app platform

Cloud Run - Fully managed environment for running containerized apps

Kubernetes Engine (GKE) - Managed environment for running containerized apps.Compute Engine - Virtual machines running in Google’s data center.

Cloud Filestore - Managed NFS Server

Cloud Storage - Object storage that’s secure, durable, and scalable

Anthos - Platform for modernizing existing apps and building new ones

Operations - Monitoring, logging, troubleshooting

Apigee API management - API management, development, security 

Cloud IoT Core - Managed devices, ingest data

Näin pääsemme alkuun

Kuinka voimme auttaa?

Konsulttipäivä

Varaa kokenut pilviarkkitehti tai datakonsultti päiväksi

Työpaja

Varaa ennalta suunniteltu ja valmiiksi jäsennelty työpaja löytääksesi uusia mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen

Tilannearviointi

Varaa arviointi, jossa selvitämme kykysi kehittää pilviohjelmistoja tai etsimme mahdollisuudet sovellustesi modernisoimiseen

Suunnittelusprintti

Varaa innovatiivinen uusi pilviohjelmistoliiketoiminnan validointi tai uuden konseptin suunnittelusprintti

Konsulttitiimi

Varaa tiimi kehittämään pilviohjelmistoasi

Case Fastems: Uusi SaaS-liiketoiminta-malli

Fastems määritteli uudenlaisen liiketoimintamallin, konseptin ja MVP:n uudelle SaaS-tuotteelle

Google Cloud -pilviympäristön katselmointi globaalille energiateollisuuden toimijalle

Codento suoritti pilvialustan ja -arkkitehtuurin arvioinnin perustuen Googlen pilviarkkitehtuurikehyksen (Google Cloud Architecture Framework, GCAF) suosituksiin ja parhaisiin käytäntöihin.

Case: Ohjelmisto­toimitusten ja sovellusten modernisoinnin nopeuttaminen Okmeticilla

”Codento auttoi meitä arvioimaan mahdollisuuksiamme kehittää maailmanluokan ohjelmistokehitystoimintoja tukemaan nopeasti kasvavaa liiketoimintaamme. Samalla kun Codento kehittää jatkuvasti prosessejaan ja mittareitaan, se on myös laajentanut kehitystiimejään tarjoamalla lukuisia kokeneita konsultteja. Heidän kykynsä reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiimme on ollut arvokas voimavara kumppanina.”