Tekoäly liiketoiminnassa: Asiakasennakkointi

 

Tekoäly liiketoiminnassa: Asiakasennakkointi

 

Author: Antti Pohjolainen, Codento

Nopeatempoisessa yritysmaailmassa kyky ennakoida ja vastata asiakkaiden tarpeisiin on avaintekijä menestyvän yrityksen ja vaikeuksissa olevan yrityksen välillä. Käsite ”asiakasennakointi” koostuu kuluttajien vaatimusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakoimisesta. Tämän strategisen lähestymistavan avulla yritykset voivat pysyä kehityksen kärjessä ja tarjota tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat tarkasti asiakkaidensa toiveita.

 

Ymmärrä asiakkaan tarve ennen häntä

Asiakkaiden tarpeiden ennakointi on muutakin kuin vain sen tarjoamista, mitä he pyytävät; kyse on ymmärtämisestä, mitä he saattavat haluta, ennen kuin he edes ymmärtävät sen itse. Erilaisia tekniikoita käyttämällä yritykset voivat kerätä näkemyksiä, analysoida trendejä ja ennustaa muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä, jolloin ne voivat räätälöidä tarjontaansa vastaamaan tarkemmin asiakkaiden odotuksia.

 

Lähtökohtana data-analyysi

Yksi tärkeimmistä tavoista ymmärtää asiakkaiden tarpeita on data-analyysi. Hyödyntämällä erilaisia teknologioita, mukaan lukien tekoäly ja koneoppiminen, on mahdollista löytää oikeat tavoiteltavat myyntimahdollisuudet, ylittää asiakkaiden odotukset ja, mikä ehkä tärkeintä, optimoida voittosi. 

 

Asiakasennakointi käytännössä

Codento on työskennellyt Suomen kunnianhimoisimpien yritysten kanssa tarjotakseen niille asiakkaiden ennakointivalmiuksia. Esimerkiksi johtava verkkokauppa Verkkokauppa.com järjesti tuotekategorioitaan uudelleen asiakkaiden hakukäyttäytymistavojen ja ostohistorian analysoinnin perusteella. Projekti integroi useita tuotehallintajärjestelmiä tehostaakseen toimintaansa ja parantaakseen tuotteiden saatavuutta. Lisäksi se uudisti asiakaslähtöisen käyttöliittymänsä sisällyttämällä siihen henkilökohtaiset tuotesuositukset ja intuitiivisemman käyttöliittymän, kaikki Codenton asiakkaiden ennakointiominaisuuksien avulla. 

 

Luovuudelle ja innovaatioille on aina tilaa

Onnistunut asiakkaiden ennakointi ei kuitenkaan riipu pelkästään datasta ja teknologiasta; se vaatii myös luovuutta ja innovaatiota. Yritysten tulee olla ketteriä ja mukautuvia, halukkaita kokeilemaan uusia ideoita ja konsepteja. Innovatiiviset ratkaisut voivat yllättää ja ilahduttaa asiakkaita ja erottaa yrityksen kilpailijoistaan.

Asiakasennakoinnin ydin on kyvyssä sopeutua ja kehittyä jatkuvasti. Kuluttajien tarpeet ovat dynaamisia, ja niihin vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten kulttuuriset muutokset, teknologian kehitys ja globaalit tapahtumat. Siksi yritysten on pysyttävä ketteränä ja reagoivana muutoksiin pysyäkseen markkinoiden edellä.

 

Asiakasennakoinniosta jokaisen menestyvän yrityksen perusstrategia

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiakasennakointi on jokaisen menestyvän yrityksen perusstrategia. Hyödyntämällä dataa, teknologiaa, kuluttajien palautetta ja innovatiivista ajattelua yritykset voivat paremmin ennakoida ja täyttää asiakkaiden tarpeet. Asiakkaiden halujen ymmärtäminen ennen kuin he tekevät ja sen saumattomasti toimittaminen on asiakaslähtöisen ja eteenpäin katsovan liiketoiminnan tunnusmerkki.

Tutustu AI.cast videotuotantoomme.

Kirjoittajasta: Antti  ”Apo” Pohjolainen, myyntijohtaja, aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2020. Antti on johtanut Innofactorin (pohjoismainen Microsoft IT-toimittaja) myyntiorganisaatiota Suomessa ja ennen sitä työskennellyt johtotehtävissä Microsoftissa julkiselle sektorille Suomessa ja Keski- ja Itä-Euroopassa. Apo on työskennellyt erilaisissa myyntitehtävissä kauemmin kuin hän muistaa. Hän saa ”myyjän huipun” tavatessaan asiakkaita ja etsiessään ratkaisuja, jotka tarjoavat arvoa kaikille osapuolille. Apo suoritti MBA-tutkinnon Northamptonin yliopistosta. Hänen viimeinen liiketoimintatutkimuksensa käsitteli monipilviratkaisuita. Apo on usein luennoinut tekoälyn käytöstä liiketoiminnassa Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.