Jatkuva kehitys

Digitaaliset ratkaisut Data ja tekoäly Pilvi Jatkuva kehitys

Jatkuvan julkaisun ja integraation toimintamallit ja sovellusten toimintavarmuus

 

Jatkuvan kehityksen ympärillä tapahtuu paljon

Asiakasorganisaatiomme hakevat liiketoiminnallista muutoskyvykkyyttä ennennäkemättömällä vauhdilla. Tämä näkyy tarpeena luoda uusia digitaalisia palveluita ja erottavaa asiakaskokemusta, tehostaa ja nopeuttaa omaa toimintaa sekä sitouttaa omaa henkilöstöään yhteisöllisillä ja ketterillä toimintatavoilla. Samalla ohjelmistot ja niiden riippuvuudet muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi samalla kun prosesseihin liittyvien toimittajien määrä kasvaa.

Julkisen pilven ominaisuuksien tehokkaampi hyödyntäminen, alustakyvykkyyksien rakentaminen, lisääntyvät online-palvelut ja pilvinatiivit ohjelmistot, uudenlaisten DevOps / Site Reliability Engineering (SRE) -toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto mahdollistavat nopean ja ennakoivan tavan tuottaa arvoa ulkoisille asiakkaille ja kumppaneille. Keskeisin käsite alueelle on CI/CD (continuous integration, continuous deployment and delivery), joka tarkoittaa ohjelmistojen jatkuvaa julkaisua ja toimitusta.

Jatkuvan kehityksen toimintatavoiltaan kyvykkäät organisaatiot ovat merkittävästi nopeampia, tuottavampia ja parempaa asiakastyytyväisyyttä saavuttavia kuin matkan alussa olevat.

Yleisimpiä jatkuvan kehityksen tarpeita ja kysymyksiä

Nopeita toimenpiteitä tarvitaan, kun palveluiden käytettävyys muuttuu ympärivuorokautiseksi tai syntyy äkillisiä laatuongelmia, jotka ovat hallitsemattomia ja synnyttävät toistuvia laatuongelmia. Myös sovellusosaamisen henkilösidonnaisuus, asiakkaiden toistuvat muutokset ja teknologian nopea kehitys johtaa usein toimintatapojen uudelleen arviointiin.

Jatkuvan kehittämisen (DevOps/SRE -toimintamallien) matkan aloittamiseen liittyviä kysymyksiä ovat:

 • Mikä on oikea tavoitetaso saavutettavuudelle ja odotettavat hyödyt sekä kustannukset?
 • Millaista osaamista muutoksessa tarvitaan?
 • Mitkä ovat oikeat roolit ja tavat jakaa työtehtävät jatkossa?
 • Mitä työkaluja kannattaa valita ja miten ottaa ne käyttöön?
 • Mitkä osa-alueet ovat organisaation omissa käsissä ja mitkä kumppanien tekemiä?
 • Miten muutosta ja kehityshankkeita johdetaan?

Pidemmälle  edenneet organisaatiot pohtivat usein seuraavia  osa-alueista:

 • Miten mitata jatkuvasti onnistumista?
 • Miten tasapainottaa kehittämisen tehokkuus ja laadun varmistaminen?
 • Miten useaa pilvialustaa hyödynnetään kehittämisessä ja julkaisussa järkevästi yhdessä ja mikä rooli kullakin on?
 • Miten monitoimittajaympäristöissä standardoidaan työkalut, toimintamallit ja tavoitteet, tiimien vapaus säilyttäen?
 • Kuinka varmistetaan osaamisen jatkuva kehittäminen?
 • Miten Site Reliability Engineering -ajattelu tuodaan osaksi palvelumuotoiluprosessia?

Tavoitteet ja ihannetilanne

Uskomme vahvasti, että tulevaisuuden liiketoimintaa tukeva jatkuvan kehittämisen (DevOps/SRE) toimintamalli on:

 • Liiketoimintaan integroitu
 • Loppuasiakaskokemuksen odotustason ylittävä
 • Ennakoiva
 • Nopea ja kustannustehokas
 • Tasapainotettu kehittämisen ja laadun välillä
 • Automatisoitu
 • Jatkuvasti tuettu, hallittu ja läpinäkyvä
 • Henkilöstöä sitouttava

Missä Codenton jatkuvan kehityksen palvelut  voisivat olla avuksi?

Codenton palvelut DevOps/SRE – toimintamallien ja työkalujen kehittämisen ja käyttöönottojen alueilla:

 • Pikastartti 6 päivässä: ytimekäs koulutus, pilotointialueen valinta, pilotointi ja oppiminen: Codenton 1+5 -ratkaisu
 • Nykytilanteen parempi ymmärrys ja oman toiminnan kehittäminen: Codenton tilannekartoitus ja kehitysprojekti
 • Uuden idean tai toimintatavan nopea validointi: Codenton Proof of Concept
 • Selkeä kuva etenemisestä: Codenton ratkaisukartoitus ja -toimitus
 • Nykyisen osaamisen täydennys: Codenton konsultointi

Sovi tapaaminen ja keskustele lisää

Keskustelemme mielellämme kanssanne lisää. Varaa palaveri vapaan liiketoimintajohtajan ja asiantuntijan kanssa suoraan linkistä:

Tilaa myös uutiskirjeemme, jossa kuulet uusimmat näkökulmat.