Codentosta vuoden Google Cloud palvelukumppani Suomessa

Codentosta vuoden Google Cloud palvelukumppani Suomessa

Palkinnon myötä tulee jaettu vastuu

 

Kirjoittaja: Anthony Gyursanszky, toimitusjohtaja, Codento

 

Sanotaan, että keskittyminen, päättäväisyys ja kova työ lopulta johtavat hyvään lopputulokseen. Näin on tainnut käydä meille.

Muutama vuosi sitten Codenton tiimimme aloitti yhteisen matkan Google Cloud -tiimin kanssa tavoitteenaan kehittää Codento johtavaksi Google Cloud -konsultointiyritykseksi. Tätä ennen olimme tunnistaneet kasvavan markkinapotentiaalin ja yhteistyömahdollisuudet.

Tämän tavoitteellisen työn tuloksena olemme saavuttaneet kaksi Google Cloud -spesialisaatiota, 20 expertiseä, 35 professional -sertifikaattia ja toteuttaneet yli 30 Google Cloud -palvelun toimitusta NSAT-arvolla yli 70. Hiljattain olemme laajentaneet toimintaamme Ruotsiin, ja huhtikuussa 2024 Codento palkittiin ensimmäisenä Suomen Google Cloudin vuoden kumppanina Las Vegasin Next- tapahtumassa.

Olemme ylpeitä ja kiitollisia tästä tunnustuksesta Google Cloud -tiimeille, asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Palkinto korostaa sitoutumistamme tarjota innovatiivisia tekoälyn, datan, pilven ja sovelluskehityksen konsultointipalveluita sekä esimerkillistä palvelua suomalaisille ja ruotsalaisille asiakkaillemme osoittaen Googlen pilven voiman.

Osana nopeasti kasvavaa Googlen pilvikumppaniekosysteemiä ymmärrämme, että palkinnon mukana tulee myös vastuu.

Olemme sitoutuneita nostamaan esiin ja käsittelemään tärkeitä aiheita pohjoismaisen menestymisen mahdollistamiseksi. Määrittelimme neljä keskeistä keskustelukokonaisuutta, joihin yhtiönä sitoudumme aktiivisesti osallistumaan.

 

Tiedon jakaminen Google Cloudin jatkuvasti kehittyvistä kyvykkyyksistä

Ainutlaatuisessa roolissamme vuoden kumppanina olemme valmiit jakamaan näkemyksiämme uusista Googlen Cloudin tuotteista ja ominaisuuksista, niiden liiketoiminta-arvosta, erottautumistekijöistä muihin pilviin verrattuna ja kokemuksistamme siitä, kuinka kehittää nopeasti Google Cloud -osaamista ja kyvykkyyksiä.

Jatkamme Googlen Cloudin tuotetiedon rummutusta liiketoiminnallisilla ja teknisillä näkökulmilla blogeissa, videoissa, tapahtumissa ja uutiskirjeissä. Otamme mielellämme vastaan ja käsittelemme avoimesti myös kysymyksiä ja palautteita.

 

Pohjoismaisista organisaatioista johtavia tekoälyinnovaatioiden hyödyntäjiä

Erilaisten markkinaennusteiden mukaan voidaan turvallisesti sanoa, että pohjoismaiset organisaatiot joutuvat investoimaan 3-10% liikevaihdostaan tekoälyn hyödyntämiseen ja kyvykkyyksien kehittämiseen muutaman vuoden kuluessa pysyäkseen mukana kansainvälisten kilpailijoidensa vauhdissa.

Näitä investointeja ei tulisi tehdä ilman tekoälyn tiekarttaa ja sen jatkuvaa toteutusta. Codento onkin ottanut tässä edelläkävijäroolin järjestämällä yli 100 ilmaista tekoälytyöpajaa, joissa pyritään tunnistamaan korkean arvon, matalan monimutkaisuuden käyttötapauksia, jotka voidaan ottaa nopeasti käyttöön.

Tähän mennessä Codenton tiimit ovat tunnistaneet yli 300 erilaista käyttötapausta ja toteuttaneet monia niistä asiakkaiden kanssa. Näistä hyvä esimerkki on Hytest, jonka tekoälyn omaksuminen alkoi tällaisesta työpajasta.

Koska Codentolla on laaja kokemus tekoälyn käyttötapauksista ja ymmärrys Google Cloudiin perustuvista valmiista tarjoomista, olemme innokkaita jakamaan kaikki nämä oppimme tapahtumissamme, videoissamme, blogeissamme ja uutiskirjeissämme, kuten AI.cast ja AI-uutiskirje.

Googlella on erinomainen asema jatkuvassa tekoälyinnovoinnissa ja innovaatioiden tuomisessa markkinaan. Tekoälyinnovaation sydän on Googlen Cloudin innovatiivinen startup-ekosysteemi. Esimerkiksi yli 70% generatiivisen AI:n startupeista on päättänyt luottaa Google Cloudin kyvykkyyksiin. Perinteisillä organisaatioilla on paljon opittavaa startupeissa tapahtuvan innovoinnin nopeudesta. Googlen vuoden kumppanina olemme iloisia voidessamme jakaa oppejamme tästäkin aiheesta laajemmin.

 

Tekoälypullonkaulojen ratkaiseminen

Yli 100 työpajan aikana on käynyt selväksi, että yleisin pullonkaula tekoälyn skaalautumisessa on datastrategian puute tai sen epäjohdonmukainen toteuttaminen. Tekoälyn kanssa on ensisijaista varmistaa datan laatu ja rakentaa asianmukaiset keinot tiedon keräämiseen, säilyttämiseen ja päivittämiseen.

Usein haasteena on myös yleisen pilvistrategian, -arkkitehtuurin ja modernisoitujen sovellusportfolioiden puute.

Neuvomme organisaatioita alusta loppuun ja sitoudumme auttamaan pohjoismaisia asiakkaitamme voittamaan nämä haasteet mahdollisimman nopeasti. Uusi datastrategian tarjoamamme on erinomainen esimerkki tästä.

 

Asiakkaiden opastaminen vastuullisissa ja proaktiivisissa pilvipäätöksissä

Kun olen keskustellut useiden kansainvälisten kollegojen kanssa, olen havainnut että organisaatiot täällä Pohjoismaissa ovat taipuvaisempia konsolidoimaan pilviteknologiapäätöksensä yhteen valittuun pilveen ja täten ajautuvat ajan myötä riippuvaisemmiksi siitä. Tämä eroaa esimerkiksi Yhdysvalloista, jossa organisaatiot yleensä käyttävät useita eri pilviteknologioita yhtaikaa.

Vaikka yhden pilven lähestymistavalla voi olla useita etuja, kuten helpompi osaamisen hallinta, antaa laaja-alainen tekoälydisruptio ainutlaatuisen tilaisuuden harkita täydentäviä vaihtoehtoja.

Meidän mielestämme jatkaminen nykyisen pilven kanssa, sen korvaaminen tai sen täydentäminen muilla pilvivaihtoehdoilla on aina kriittinen liiketoimintapäätös, jota tulee säännöllisesti arvioida – analyyttisesti ja avarakatseisesti. Pohjoismaissa tämä näyttää olevan mieluumminkin reaktiivinen kuin proaktiivinen prosessi.

Monipilvistrategian hyödyt ovat laajat:

  • Kustannusten optimointi
  • Joustavampi pilviresurssien käyttö
  • Laajempi ja optimoidumpi innovaatiokyvykkyys
  • Toimittajalukon hallinnan parantaminen
  • Kestävän kehityksen huomiointi

Olemme erittäin innostuneita tästäkin aiheesta ja aiomme avata näitä teemoja ja näkökulmia aktiivisesti tulevien kuukausien aikana Nextgen Foundation -tarjontamme muodossa erityisesti keskittyen AI-optimoituun pilvistrategiaan.

 

Katse tulevaisuuteen

On kunnia koko Codenton tiimillemme olla vuoden kumppani tässä kasvavassa Google Cloud -ekosysteemissä. Olemme innostuneita ja sitoutuneita olemaan aktiivinen ja ammattimainen Googlen Cloud -lähettiläs myös tulevina vuosina.

 

Kirjoittajasta:

Anthony Gyursanszky, toimitusjohtaja, liittyi Codentoon loppuvuodesta 2019 yli 30 vuoden kokemuksella IT- ja ohjelmistoalalta. Anthony on aiemmin toiminut johtotehtävissä yrityksissä, kuten F-Secure, SSH, Knowit / Endero, Microsoft Finland, Tellabs, Innofactor ja Elisa. Hän on myös ollut mukana ohjelmistoyritysten hallituksissa, kuten Arc Technology ja Creanord. Anthony toimii myös arvokartoituspalveluiden konsulttina. Hänen kokemuksensa kattavat liikkeenjohdon, tuotehallinnan, tuotekehityksen, ohjelmistoliiketoiminnan, SaaS-liiketoiminnan, prosessihallinnan ja ohjelmistokehityksen ulkoistamisen. Anthony on myös sertifioitu Cloud Digital Leader.