Meidän tarinamme

Meidän tarinamme

Käynnistämässä uutta digitaalista hanketta tai kehittämässä nykyisiä?

Codento on innovatiivinen konsulttiyritys, jonka sovelluskehityksen ja tekoälyn ammattilaisilla on jatkuva palo kehittyä. Me teemme töitä asiakkaidemme kilpailuedun parantamiseksi, tarjoten Google Cloud -pohjaisia sovelluskehityksen, sovellusten modernisoinnin sekä tekoälyn ratkaisuja heidän käyttöönsä.

Palveluihimme kuuluvat:

Arvokartoitus: Oivaltava ja liiketoimintalähtöinen konsultointipalvelumme selkiyttää arvonluontimatkaasi kohti seuraavan sukupolven pilvipalveluita, moderneja sovelluksia, dataa ja tekoälyä. Lopputuloksena konkreettisia, nopeasti arvoa tuottavia, ja toteuttamiskelpoisia toimintasuunnitelmia.

Sovelluskehitys: Me kehitämme innovatiivisia sovelluspalveluita – aina modernista asiakaskokemuksesta esineiden internetiin. Ratkaisemme konkreettisia ongelmia sekä luomme ratkaisuja, joilla todella erotutaan kilpailijoista.

Sovellusmodernisointi: Autamme modernisoimaan nykyiset sovellukset hyödyntäen nykyaikaista pilviteknologiaan pohjautuvaa lähestymistapaa sekä DevOps-prosesseja ja monipilviarkkitehtuuria, joiden avulla parannamme sovelluskehityksen ketteryyttä ja toiminnallista suorituskykyä.

Tekoäly ja data: Data- ja tekoälyratkaisumme avaavat mahdollisuuksia tiedon parempaan hyödyntämiseen. Autamme yrityksiä muuttamaan toimintatapansa datalähtöisiksi, sovellamme tekoälyä uusille toimialueille ratkaistaksemme olemassa olevia ongelmia, sekä Autamme ihmisiä toimimaan paremmin siinä mitä he tekevät.

Käyttämämme Google Cloud -kyvykkyydet

Hyödynnämme Google Cloud -ydintoimintoja palvelutoimituksissamme:

 • Google Cloud hallinta-, kehittäjä- sekä sovellusrajapinta-työkalut
 • Google Cloud  tietokannat, data ja analytiikka
 • Google Cloud  tekoäly ja koneoppiminen
 • Google Cloud  laskenta
 • Google Cloud  tietovarastot
 • Google Cloud  hybridi, monipilviympäristo, hajautettu pilvi, esineiden internet

Codenton historia ja asiakkaat

Sovelluskehityksen konsultointiin erikoistunut Codento perustettiin vuonna 2005 Helsingissä, neljän senior-tason sovellusarkkitehdin yhteisvoimin.

Codenton juuret ovat avoimen lähdekoodin ja full stack -ohjelmistokehityksessä, ja se oli ensimmäinen rekisteröity AWS-kumppani Suomessa. Codenton konsultointipalveluita ovat hyödyntäneet vuosien varrella lippulaivaorganisaatiot kuten Okmetic, Nokia, F-Secure, Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki, Elisa, Fastems, Tamro, Terveystalo, Holvi, Kemira, Kuntarahoitus, QPR Software, Suunto, Fastems, SwanIT ja Gasum. Kertyneitä asiakastarinoita Codentolla on tänä päivänä jo yli 200 erilaista.

Vuosien kuluessa Codento on kasvanut 30 työntekijään, lisäksi tehden yhteistyötä 160 rekisteröityneen alihankintayrityksen sekä freelancerin kanssa. Vuosittainen liikevaihto on vaihdellut viime vuosina 3,5 ja 4,0 miljoonan euron välillä.

Sovelluskehityspalveluita on toimitettu pääosin omina ratkaisuprojekteina (Codenton oma toimitusmalli) tai konsultointiresursseina usean toimittajan toteutuksiin (loppuasiakkaan toimitusmallit). Osa palveluista on toimitettu pääurakoitsijoiden kautta tai yhdessä pääurakoitsijan kanssa.

Asiakastyytyväisyys on aina ollut erittäin korkea (NPS >80), eikä asiakasreklamaatioita ole vuosien aikana vastaanotettu käytännössä yhtäkään.

Johdostamme vastaavat

Vuosina 2019–2021 Codento päivitti hallitusta, johtoa ja strategiaa.

Yhtiö nimitti Kimmo Rasilan hallituksen puheenjohtajaksi. Rasila on valittu yhdeksi IT-alan merkittävimmistä vaikuttajista Suomessa viimeisen 10 vuoden ajan. Hän toimii vastaavassa roolissa myös Nixu Oyj:ssä sekä aiemmin Sulava Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Anthony Gyursanszky, toimitusjohtaja, aloitti Codenton palveluksessa loppuvuodesta 2019 yli 30 vuoden IT- ja ohjelmistoalan kokemuksella. Anthony on aiemmin toiminut johtotehtävissä F-Securessa, SSH:ssa, Knowit/Enderossa, Microsoft Finlandissa, Tellabsissa, Innofactorissa ja Elisalla. Gyursanszky on ollut myös ohjelmistoyhtiöiden hallitustehtävissä, mukaan lukien Arc Technology ja Creanord. Anthony toimii myös senior-tason konsulttina Arvokartoituspalveluille. Anthonyn kokemus kattaa liikkeenjohdon, tuotehallinnan, tuotekehityksen, ohjelmistoliiketoiminnan, SaaS-liiketoiminnan, prosessienhallinnan ja ohjelmistokehityksen ulkoistamisen.

Markku Pulkkinen, Senior Vice President, Google Cloud -liiketoiminta, aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2021. Hänen vastuualueeseensa kuuluu monipuolinen liiketoiminnan kehittäminen ja erityisesti Google Cloud -kumppanuus ja yhteistyö Googlen kanssa. Ennen Codentoa Markku työskenteli 15 vuotta Microsoftilla sekä Suomessa että Länsi-Euroopan alueen pääkonttorissa, sekä Oraclen palveluksessa 15 vuotta Suomessa ja Yhdysvalloissa. Microsoftissa hän johti Suomen suurinta liiketoimintasegmenttiä ja kumppaniekosysteemiä, ja Länsi-Euroopassa hän johti markkinoiden ja liiketoimintamallin muutosta julkiseen pilveen keskeisille pohjoismaisille datakeskuspalveluntarjoajille.

Markku Tuomala, Teknologiajohtaja,  aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2021. Markulla on 25 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä ja pilvestä, työskenneltyään Suomen johtavalla teleoperaattorilta Elisalla. Markku vastasi Telco- ja IT-palveluiden pilvistrategiasta ja kuului Elisan tuotannon johtoryhmään. Keskeisiä tehtäviä olivat Elisan ohjelmistostrategia ja liiketoimintakriittisten IT-ulkoistusten operatiivisten palveluiden johtaminen. Markku ajoi asiakaslähtöistä kehitystä ja oli avainasemassa liiketoiminnan kasvussa, palveluiden kuten Elisa Viihde, Kirja, Lompakko, itsepalvelu ja verkkoautomaatio parissa. Markku johti myös Elisan konesalitoimintojen muutosta DevOpsiin. Markku toimii Value Discovery -palveluiden senior-tason konsulttina. 

Antti Pohjolainen, Vice President, myynti, aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2020. Antti on johtanut pohjoismaisen Microsoft IT-toimittaja Innofactorin myyntiorganisaatiota ja ennen sitä työskennellyt johtotehtävissä Microsoft Finlandissa julkiselle sektorille Suomessa ja Itä-Euroopassa.

Toni Kaikkonen, Palvelujohtaja, aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2020. Tonilla on yli 20 vuoden kokemus ohjelmisto- ja ohjelmistopalveluliiketoiminnasta Knowitilta, QPR Softwarelta ja Suunnolta. Tonin kokemus kattaa tuotehallinnan, tuotekehityksen johtamisen, ohjelmistoliiketoiminnan, konsultoinnin, ketterien menetelmien valmennuksen ja koulutuksen sekä ohjelmistoprosessien arvioinnit. Toni toimii myös senior-tason konsulttina Arvokartoitus -palveluissa.

Tommi Tuokko, Talousjohtaja, aloitti Codenton palveluksessa vuonna 2022 vastaamaan Codenton taloushallinnan toiminnoista. Tommilla on laaja ura yrityksissä, kuten Nokia ja Elisa.

Kaikki johdon jäsenet ovat Codenton osakkeenomistajia.

Yhteistyö Googlen kanssa on ainutlaatuinen mahdollisuus

Googlen asema Suomessa on hyvin tunnustettu, varsinkin Haminan konesali-investoinnin ja sinne rakennetun globaalin pilvipalvelukeskuksen myötä. Suuret suomalaiset organisaatiot, kuten YLE, Neste, Cargotec ja viimeksi Nokia, ovat valinneet Googlen tärkeimmäksi pilvipalvelualustakseen.

Google on kehittänyt pilvipalvelualustaa niin, että vaikka sillä on maailmanlaajuinen markkinaosuus vasta AWS:n ja Azuren jälkeen, se on jo yltänyt kilpailijoidensa tasolle globaalin infrastruktuurin ja pilvipalveluominaisuuksien suhteen. Google Cloud -alustan erityisiä etuja ovat sen yksinkertaisuus, modulaarisuus, data/tekoäly- ja mikropalveluominaisuudet. Google on myös panostanut erityisesti menestyäkseen monipilviympäristössä.

Codento keskittyy digitaalisesti intensiivisiin asiakkaistoimintoihin, jotka ovat tietohallinto ja tuotekehitys. Organisaatioiden tietohallinto käyttää pilvialustaa ajonaikaisena, tallennus- tai laskenta-alustana IT-palveluille ja -sovelluksille sekä erilaisten verkkopalveluiden toteuttamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Pilvi toimii alustana sekä valmiille ohjelmistoille että itse tai yhteistyökumppaneiden kehittämille ohjelmistoratkaisuille. Tuotekehitysorganisaatiot puolestaan käyttävät pilveä omien SaaS-palveluidensa toiminta-alustana, jossa kehitetään sovelluksia. Asiakkaat valitsevat yhä useammin yhden tai useamman julkisen pilvialustan näihin tarpeisiin.

Omien sovellusten kehittämisessä molemmat käyttäjäryhmät muuttavat toimintaansa kolmella alueella samanaikaisesti. Ensinnäkin kiinteät, monoliittiset, paikalliset ohjelmistot ohjelmoidaan uudelleen ja mukautetaan mikropalveluarkkitehtuuriin, joka mahdollistaa joustavuuden, skaalautuvuuden ja uudelleenkäytettävyyden tulevaisuudessa. Toiseksi, vanhanaikainen tapa kehittää ohjelmisto kerran ja siirtää se ylläpitoon tai jatkokehitykseen on tulossa iteratiivisemmaksi ja reaaliaikaisemmaksi devops-mallin avulla, jolloin uusia ominaisuuksia voidaan julkaista ja päivittää suoraan tuotantoympäristöön hallitusti, koko ohjelmiston elinkaaren ajan. Kolmanneksi, IT-tuen ja järjestelmänvalvojatoiminnon rooli automatisoidaan ja integroidaan kahteen edelliseen malliin, jolloin luodaan keskitettyjä Site Reliability Engineering -tiimejä, jotka kehittävät keskitetysti automaatiokäytäntöjä ja varmistavat sovellusten käytettävyyden. Asiakkaiden omat taidot ja resurssit eivät usein riitä vastaamaan näihin haasteisiin sekä jatkuvaan pilviteknologioiden oppimiseen ilman ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Codenton ydinosaamisalueita ovat olleet ohjelmistoarkkitehtuuri, full stack -ohjelmistokehitys, DevOps, sulautetut ohjelmistot ja ohjelmistoprosessien kehitys. Codentolla on oikea asiantuntemus, asiakaskunta ja palvelutarjonta, jotka tarvitaan Google Cloud -erikoistumisen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Erityisesti Google Cloud -alusta on luonnollinen ja mieleinen valinta Codento-konsulteille. Codenton johdolla on myös erittäin hyvät suhteet Googleen sekä Suomessa että Pohjoismaissa.

Uudistunut Codento

Vuonna 2020 Codenton hallitus otti uuden strategialinjan kirkastaakseen palveluiden toimitusta ja arvolupauksia, ja aloittaakseen uuden liiketoiminnan rakentamisen keskittyen Google Cloud-sovelluskehitykseen, sovellusmodernisointiin ja data/tekoäly-toimintaan sekä mallin luomiseen jatkuville palveluille. Koska kyseessä on merkittävä muutos liiketoiminnassa, palveluissa, osaamisessa, asiakassuhteissa ja toimituksessa, vaatii tämä systemaattista kehitysohjelmaa.

GCP-sovelluskehityksen, sovellusmodernisoinnin ja data/tekoäly-toimitukset perustuvat Googler Cloud-pilviteknologiaan mukautettuihin palvelukehyksiin. Arvonhakukehystä käytetään asiakkaiden tilanteen ja mahdollisuuksien kartoittamiseen, PoC/MVP/Solution-toimituslähestymistapaa toimitukseen sekä tiimikonsultointimallia resursointiin ja tiimipalveluun. Kaikki nämä ovat uusia alueita, joita kehitetään erityisesti Google Cloud -palveluita ajatellen.

Vuonna 2021 Codento investoi yli 200 000 euroa Google Cloud -palveluiden kehittämiseen. Jatkuvasti kehitettävillä palveluilla pyritään lisäämään Codenton markkina-asemaa Pohjoismaiden vahvimpana ja erikoistuneimpana Google Cloud-ratkaisutoimittajana. Tavoitteena on voittaa ja kasvattaa merkittäviä uusia asiakkaita ja sitä kautta kehittää Codenton kasvua ja kannattavuutta. Samalla vahvistetaan Codenton omaa osaamista ja houkuttelevuutta rekrytointimarkkinoilla sekä uusien työpaikkojen luomista ja tarjoamista. Kansainvälistymispotentiaali nähdään vahvana erityisesti pohjoismaissa. Codenton uudistuvilla palveluilla ja osaamisella on selkeä uutuusarvo ja tarve markkinoilla, eikä alalla ole Suomessa erikoistunutta toimijaa.

Yhteenveto Codenton menestyksestä Google Cloud Partnerina

Codento on ollut johdonmukainen ja onnistunut toteuttamaan GCP-keskeistä strategiaa:

 • 10/2020 – Google Cloud -strategia luotu ja hyväksytty
 • 2/2021 – Google Cloud -palvelukumppani-status saavutettu
 • 5/2021 – Google Cloud keskeinen palveluportfolio lanseerattu
 • 5/2021 – Google Cloud  jälleenmyyjäkumppani-status saavutettu
 • 7/2021 – H2-kumppanimarkkinointi alkoi Googlen kanssa
 • 9/2021 – Google Cloud -ammattisertifikaatteja yli 10 kappaletta
 • 2/2022 – Codento on tarjonnut palveluita yli 10 Google Cloud -asiakkaalle
 • 4/2022 – Sovelluskehityksen erikoistuminen

Codento on rekrytointut 15 uutta ohjelmistoarkkitehtia ja pilviohjelmistokehittäjää keskittymään Google Cloudiin vuoden 2020 alusta lähtien ja sertifioi olemassa olevia konsultteja Google Cloudiin.

2022 suunnitelma Google Cloud -kumppanina

Avaintavoitteet 2022

Codenton ja Googlen tärkeimmät tavoitteet vuonna 2022 ovat:

 • Google Cloud-sovelluskehityksen erikoistumisen saavuttaminen
 • Uusi palvelutarjonta ja Google Cloud -painotteisen www-sivuston lanseeraus
 • Lukuisia uusia Google Cloud -asiakkaita
 • Onnistunut Google Cloud -palveluiden toimittaminen uusille asiakkaille
 • Vähintään 15 uuden Google Cloud -konsultin rekrytointi
 • 20 uutta Google Cloud -ammattisertifikaattia
 • Ylittää budjetoitu 60 % liikevaihdon kasvu, mikä johtaa 5,8 M€ palveluliikevaihtoon

Google Cloud- osaamisen kehittäminen

Tavoitteena on varmistaa riittävä Google Cloud-osaaminen ja kumppanuusaste sekä riittävä markkinoiden ja asiakkaiden tarpeen ymmärtäminen. Tavoitteenamme on rekrytoida 15 Google Cloud -konsulttia.

Pitkän tähtäimen tavoitteemme

Codenton hallitus on hyväksynyt erittäin kunnianhimoisen kasvusuunnitelman, joka perustuu sen Google Cloud -kumppanistrategiaan.

 • 2022: Liikevaihto 5,1M€, vuosikasvua 55%
 • 2023-2025: Nopean kasvun jatkamista

GCP-palvelut auttavat Codenton markkina-asemaa vahvimpana ja erikoistuneena Google Cloud -sovelluskehitystoimittajana ensin Suomessa ja sen jälkeen Pohjoismaissa.

Samalla tavoitteena on voittaa ja kasvattaa merkittäviä uusia asiakkaita ja sitä kautta kehittää Codenton kasvua ja kannattavuutta. Codenton omaa osaamista ja houkuttelevuutta rekrytointimarkkinoilla sekä uusien työpaikkojen luomista ja tarjoamista vahvistetaan.