Kuinka määritimme arvomme?

Codenton arvot – meidän supervoimamme – luotiin yhdessä

Me Codentolla sanomme, että arvomme on luotu yhdessä – ei ylimmän johdon toimesta. Meillä ei ole perinteistä organisaatiohierarkiaa, vaan me olemme intohimoinen konsulttitiimi, joka työskentelee yhdessä auttaakseen asiakkaitamme menestymään. Siksi yrityksen sisäiset hierarkiat ovat minimaaliset. Siksi myös arvojen luominen oli luonnollisesti yhteinen prosessimme.

Meillä oli jo arvot, miksi halusimme uudistaa ne?

Codentolla on takanaan 15 vuoden historia erilaisia ylä- ja alamäkiä. Enimmäkseen kuitenkin saavutuksia, joista olemme kaikki erittäin ylpeitä. Keväällä 2021 joukkoomme liittyi monia uusia codentolaisia, uudelle jännittävälle matkalle kohti johtavaa asemaa Google Cloud -palvelutoimittajana ja arvomme olivat vuosien varrella johdattaneet meidät pisteeseen, jossa olimme.

Tämä tarjosi meille loistavan tilaisuuden arvioida Codenton perusarvoja uudesta näkökulmasta. Tartuimme härkää sarvista ja aloimme yhdessä tarkastelemaan arvojamme, nähdäksemme vastaavatko ne myös nykyistä yhteistä matkaamme. Olimme ja olemme edelleen pisteessä, jossa työskentelemme innolla yrityksemme koon kasvattamisen eteen, ja siksi halusimme myös arvojemme osoittavan kyvyt ja ominaisuudet, joilla voimme voittaa meitä odottavat haasteet.

Päätimme keskustella ja tarkastella arvojamme, kunnes saavutamme yhteisen näkemyksen

Aloitimme prosessin kartoittamalla, millaista käyttäytymistä ja piirteitä codentolaiset haluaisivat nähdä jokapäiväisessä elämässämme. Esille nousevat asiat olivat yhteistyö, luottamus, yhteisöllisyys, ammattitaito ja välittäminen. Tämä ei ollut yllätys, sillä codentolaiset ovat aina olleet raudanlujia ammattilaisia ja ottaneet jokaisen tekijän ryhmän osaksi omana itsenään. Pohdimme myös olemassa olevia arvojamme ja otimme niistä parhaiten toimivat osat talteen tulevaisuuden matkallemme.

Kuinka näemme tulevaisuutemme?

Seuraava askel arvonluontiprosessissamme oli tarkastella mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita, joissa olemme onnistuneet matkallamme hallitsemaan Google Cloudia. Pohdimme ominaisuuksia, joita Codentolla ja codentolaisilla olisi näissä skenaarioissa. Kun codentolaiset keskustelivat aiheista työpajassa, ideat olivat laadukkaita ja lopputulos valaiseva. Esille nousi muun muassa ajatuksia vaikuttamismahdollisuuksista, halu kehittää itseään tekniikan ja ihmissuhdetaitojen suhteen sekä täsmällisyys ja ammattitaito palveluiden toimittamisessa. Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että nämä ovat mahtavia ominaisuuksia, joihin on pyrittävä. Silti jokin vielä puuttui.

Kuinka selvitä suurista haasteista, joita tulemme kohtaamaan?

Se jokin oli codentolaisten erikoisominaisuus, jonka halusimme kirkastaa, menestyäksemme matkallamme. Halusimme kaivaa vielä hieman syvemmälle.

Arvonluontiprosessimme viimeisessä vaiheessa myönsimme, että meillä oli loistavia ideoita siitä mihin tulevaisuudessa pyrimme, mutta olemme edelleen matkalla sitä kohti. Siksi tarvitsimme arvoja, jotka ohjaavat meitä tällä yhteisellä tiellä, joka on varmasti joissain kohdissa karkea. Matka on kesken, ja organisaatiomme tulee aina olemaan jonkinlaisessa muutoksessa, ja siksi tarvitsemme arvoja, jotka auttavat löytämään parhaan mahdollisen tien meitä johdattamaan.

Edelläkävijyys, empaattisuus ja sisukkuus.

Tästä ajattelutavasta saimme toisen näkökulman ajatteluprosessiimme ja jouduimme lopulta äänestystilanteeseen, jossa pöydällä oli noin kymmenen parasta ehdokasta. Syksyn 2021 Kick-Offissa, yhdessä kaikkien codentolaisten kanssa, äänestimme arvoiksemme seuraavat: edelläkävijyys, empaattisuus ja sisukkuus.

Nämä arvot heijastavat yhteistä ajattelutapaamme pyrkiä erinomaisuuteen asiakkaidemme ja itsemme puolesta, pitäen aina samalla mielessä, että yksi elämän tärkeimmistä asioista on olla ihminen ihmiselle.