Kuusi kiehtovaa toivetta työnantajien valintaan Osa 6 – Ammattitaito organisaatiossa

#GOOGLECLOUDJOURNEY: Kuusi kiehtovaa toivetta työnantajien valintaan

Osa 6 – Ammattitaito organisaatiossa

HUOM: Jos eksyit tähän blogisarjaan ensimmäistä kertaa, suosittelen ensin lukemaan ensimmäisen kokonaisuutta avaavan postaukseni täältä

 

Aiemmassa postauksessa käsittelemäni oman ammattitaidon ylläpitämisen ja kasvattamisen lisäksi on positiivista, jos ympärillä on osaavia ihmisiä. Näin osaaminen ja ammattitaito kehittyvät yhdessä asioita pohtiessa, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia. Sanotaankin, että ryhmä on enemmän kuin jäsentensä summa. Tätä sanontaa voi soveltaa myös IT-alalla.

Analyysissani työnantajalle tärkeistä ominaisuuksista, ammattitaito organisaatiossa osoittautui tulkintani mukaan erilliseksi kategoriaksi, joka oli neljänneksi tärkein kuudesta. Se pitää sisällään tiimin osaamista, esihenkilön osaamista ja henkilöstön kuuntelemisen taitoa.

 

Tiimityö ja sosiaaliset taidot

Tiimin osaamisen voi käsittää ainakin kahdella eri tavalla. Joku saattaisi tehdä eroa pehmeiden ja kovien taitojen välillä, minä teen eroa erilaisten taitojen välillä, koska “pehmeät” taidot ovat taitoja siinä missä muutkin.

Toisten huomioon ottaminen ja vuorovaikutustaidot ovat välillä kovaakin työtä, jossa onnistuessaan tiimin jäsenet luovat sitä aiemminkin mainitsemaani psykologista turvallisuutta, joka taas on avainasemassa asiantuntijaorganisaation menestyksessä. Huomaavaisuus on täten tärkeä menestystekijä organisaatiossa.

 

Tekninen osaaminen ympärillä

Teknisiä ammattilaisia kiinnostaa myös muiden osaaminen. Ympäristö työskentelyyn on kiinnostava, kun ympärillä osataan jotain, mitä ei itse osaa. Tämä ei vaadi firmaan sulatusuunia, josta syöksyy pihalle saman aihepiirin guruja toisensa perään, vaan erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.

Junior-koodarilla voi aivan yhtä hyvin olla seniorille uusia ja mielenkiintoisia hilavitkuttimia opetettavaksi, katseleehan hän kenttää aivan tuorein silmin. Tässäkin tuon lukijan kyllästymiseen asti esille ilmapiirin ja turvallisuuden tunteen tärkeyttä, jotta mietteitä ja asioita voi oikeasti myös jakaa.

 

Esihenkilö ja kuuntelemisen taito

Kuunteleminen – tai vähintäänkin sen näytteleminen – on helppoa. Kuunteleminen ja ajatuksen todellinen sisäistäminen taas osoittautuu kerta kerran jälkeen vaikeaksi. On täten itsessään taitavuuden osoitus osata kuunnella ihmistä ja tehdä tekoja sen perusteella. Tärkeä taito varsinkin esihenkilölle. Yksi teema organisaation ammattitaidon kategoriassa onkin esihenkilön osaaminen, kun taas toinen oli henkilöstön kuuleminen.

Myös abstraktimmalla organisaation tasolla henkilöstön kuuleminen on osaamista. Tämä on se kohta, kun kompastun omaan sukkeluuteeni, koska aloituspostauksessa luetellut kategoriani osaamisen, empatian ja yhteisön sekä prosessien suhteen sekoittuvat aihetta pohdiskellessa. Kritiikkinä omalle “tutkimus”työlleni voitaneen siis jo tässä vaiheessa kertoa, että muodostamaani kategorisointia ei kannata ottaa lopullisena totuutena. Onneksi lopullisen totuuden löytäminen onkin näissä vuodatuksissa toissijaista ajatusten herättämisen jälkeen.

 

Yhteenveto

Ammattitaitoa on monenlaista ja näistä koostuva ainutlaatuinen möykky luo kyvykkyydet menestykseen. Toiset näpyttävät kaunista koodia gebardin nopeudella, kun taas toiset osaavat kertoa asiakkaalle ja muille tärkeille tahoille, kuin kaunista se koodi oikeasti onkaan ja kuinka hyödyllistä se on juuri sinulle. Toiset taas osaavat ymmärtää erilaisia näkökulmia, taitavat kunnioittavan vuorovaikutuksen tavat ja pitävät näin koko katraan kasassa. Otetaan jatkossakin huomioon, kuinka tärkeää erilaiset taustat ja osaamiset ovat organisaatiolle.

 

 

Blogin kirjoittajasta :

Perttu Pakkanen vastaa Codentolla rekrytoinnista. Perttu haluaa varmistaa, että uudet codentolaiset viihtyvät Codentolla sekä ymmärtää, mikä on olennaista ammattilaisten urapäätöksissä.

 

Ota yhteyttä Codentoon työnantajana: