Codenton arvot: Empatia

Empatia Codentolla

 

Empatia on yksi Codenton kolmesta arvosta. Mitä se meille tarkoittaa?

Empatia on kyky ymmärtää toisen mieltä. Se on kyky asettua toisen asemaan ja katsella maailmaa hänen silmistään. Empatia vaatii siis ymmärryksen siitä, että sinulla on erillinen mieli toisesta ihmisestä ja tämä toinen ihminen voi nähdä asiat erilaisella tavalla. Tämä on taas olennainen osa vuorovaikutusta myös työelämässä.

Empatia ei ole siis ainoastaan tai vain myötätuntoista ja ymmärtäväistä suhtautumista toisiin ihmisiin. Nämä ovat vain yleisiä empatian johdannaisia. 

 

Voiko järjen ja tunteen erottaa?

Arkipuheessa saatetaan puhua, että joku on “järki-ihminen” ja toinen “tunne-ihminen”, tai että erilaiset aivoalueet tuottavat tunnetta ja toinen osuu enemmän analyyttisen päättelyn moottoriksi. Todellisuudessa ihminen ei pysty erottamaan näitä toisistaan. Kaikessa ajattelussa on mukana järkeä ja tunnetta.

Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että missä tahansa työssä osataan tunnistaa logiikan lisäksi myös, mistä ajattelu juontuu toisen yksilön mielessä. Vuorovaikutus ei siis ole neutraalia loogisten argumenttien vaihdantaa.

 

Mitä tekemistä tällä on teknisen konsultoinnin suhteen?

Aika paljon. Mehän emme ole asiakkaalla pelkästään käsiparina tuottamassa mekaanisesti koodirivejä. Olemme siellä myös muun muassa tekemässä muutosta, tarjoamassa näkökulmia ja jakamassa osaamista. Kaikki tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja on sanomattakin selvää, että ylempänä avaamani käsitys toisen ihmisen mielestä helpottaa toimitusta huomattavasti.

Asiakastyön lisäksi Codentolla tehdään myös sisäistä kehitystä mm. palvelutuotteiden ja erinäisten työkalujen suhteen. Tässä osa-alueessa voidaan soveltaa samoja periaatteita kuin asiakastyössä. Tekeminen on vahvasti sidoksissa siihen, että ymmärretään toisen ihmisen näkökulmaa – puhumattakaan muusta yhdessäolosta, kulttuurista ja kahvipöytäkeskusteluista. 

 

Miten empatia näkyy jokapäiväisessä toiminnassa Codentolla?

Pidämme vähintään kolme kertaa vuodessa fiiliskeskusteluita jokaisen konsultin kanssa. Niissä käydään kattavasti läpi, mitkä fiilikset codentolaisella on asiakkuuden tai projektin ja Codenton suhteen, yleisesti jaksamiseen ja palautumiseen liittyviä teemoja, sekä esimerkiksi tarvittaessa avun saamista firman sisällä. Ei ole yhtään tavatonta, että näissä keskusteluissa nousee esille, kuinka Codentolla on rento olla ja mukavaa porukkaa. Fiiliskeskustelut ovat yksi esimerkki empatian tärkeydestä Codentolla.

Työelämä ei ole automaattista ja robottimaista suorittamista, jätetään se tekoälylle ja algoritmeille. Empatia on nyky-työelämässä keskeinen kyky, jota tulee kehittää jatkuvasti vuoropuhelussa kaikkien työntekijöiden kanssa.

 

 

Blogin kirjoittajasta :

Perttu Pakkanen vastaa Codentolla rekrytoinnista. Perttu haluaa omalta osaltaan varmistaa, että työntekijät viihtyvät Codentolla, koska se helpottaa hänen työtään huomattavasti.