Suomen suosituimmat tekoälykäyttötapaukset – Codenton tuore raportti perustuen 100 työpajaan

Suomen suosituimmat tekoälykäyttötapaukset – Codenton tuore raportti perustuen 100 työpajaan

 

Codento on 1,5 vuoden aikana järjestänyt yli 100 suomalaisorganisaation johdolle maksuttoman tekoälytyöpajan. Tavoitteena oli tunnistaa osallistujien mielestä omalle organisaatiolleen mieluisimmat ja eniten arvoa tuottavat tekoälyn käyttökohteet ja kehittää niitä konkreettisemmiksi. Codentolle selvisi, että tekoälystä haetaan innokkaimmin hyötyä nykytoiminnan tehostamiseksi, mutta kasvuun ja innovaatioon tähtäävät käyttötapaukset lähes loistavat poissaolollaan. Yhtiö haluaa herätellä suomalaisorganisaatioita tehostamisen ja prosessiautomaation lisäksi hakemaan tekoälystä kasvua ja uutta liiketoimintaa.

 

Tehostamisnälkä peittosi kasvun – Tekoälyä kannattaa hyödyntää myös uusien liiketoimintamallien edistämiseksi

Elokuussa 2022 Codento ryhtyi kontaktoimaan suomalaisorganisaatioita tarjotakseen maksutonta, kahden tunnin tekoälytyöpajaa. Työpajoille määriteltiin kolme tavoitetta: 1) Herättää tekoälyajattelua ja -keskustelua osallistujaorganisaation omassa kontekstissa, 2) Auttaa tunnistamaan konkreettisia, potentiaalisia käyttötapauksia ja tarjota sparrausapua näiden jatkokehittämiseksi ja 3) Tuottaa yhteisen näkemyksen mukainen alustavasti priorisoitu listaus tunnistetuista käyttötapauksista sekä selkeät askeleet, joilla näitä voidaan lähteä työstämään.

Tekoälytyöpajasta on tähän mennessä innostunut 104 suomalaisorganisaatiota, joille räätälöityihin työpajoihin on osallistunut keskimäärin 3–7 ylimpään tai operatiiviseen johtoon kuuluvaa henkilöä. Kutakin organisaatiota pyydettiin ennakkoon luottamuksellisesti tunnistamaan mahdollisimman monta organisaatiolle relevanttia tekoälykäyttötapausta, niiden tavoiteltavat hyödyt sekä hyötyjen suuruus. 

Ennakkotehtävänä kuvatut tekoälymahdollisuudet liittyivät joko osallistujien omiin vastuualueisiin tai laajemmin organisaation toimintaan. Työpajoissa käyttötapaukset käytiin läpi Codenton asiantuntijoiden kanssa, niitä jalostettiin ja priorisoitiin. 

 

Vain yksi prosentti käyttötapauksista suoraan uuden liiketoiminnan kehittämiseen

Yhteensä osallistuneilta organisaatioilta saatiin 677 käyttötapausta. Kussakin työpajassa keskityttiin 1-2 käyttötapaukseen, joita ideoitiin eteenpäin ja joiden jatkokehittämiselle rakennettiin käytännön ehdotuksia. ”Suomalaisorganisaatioissa halutaan tarmokkaasti ymmärtää, miten tekoälyä voi hyödyntää kustannusten, ajan ja riskien vähentämiseksi ja nykytoimintojen kehittämiseksi, mutta helposti unohdetaan, että myös kasvua voi ja kannattaa rakentaa tekoälyn avulla”, Codenton toimitusjohtaja Anthony Gyursanszky toteaa. 

Korkean hyödyn luokkaan arvioiduista tekoälykäyttötapauksista jopa 99 prosenttia keskittyi toiminnan tehostamiseen ja parantamiseen, kun taas  uuden liiketoiminnan kehittämiseen ani harva, vain prosentti. “Tämä voi johtua vielä toistaiseksi kapea-alaisesta ymmärryksestä tekoälyn hyödyntämispotentiaalista. Taustalla voi olla myös suomalaista tehokkuusajattelua tai johdon rajallinen tuki uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiselle”, Gyursanszky pohtii. 

 

Tekoälykokeiluilla kohti kasvua 

Myös Codento, joka huhtikuussa 2024 palkittiin ensimmäisenä suomalaisyhtiönä Google Cloud Partner of the Year -palkinnolla, haluaa kannustaa suomalaisorganisaatioita tekoälykokeiluihin kasvun ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi. ”Suomi tarvitsee kasvua ja suomalaisyritysten on pysyttävä tekoälykehittämisen eturintamassa”, Gyursanszky sanoo. 

Codenton asiantuntijat aikovat toteuttaa vielä toiset 100 työpajaa suomalaisorganisaatioiden tekoälyvalmiuksien kehittämiseksi. ”Jatkossa sitoudumme ideoimaan jokaiselle maksuttomaan työpajaan osallistuvalle organisaatiolle vähintään yhden villin, kasvuun tähtäävän tekoälykäyttötapauksen. Tällä pyrimme herättämään nälkää uuden innovoimiseksi ja laajentamaan ymmärrystä tekoälyn potentiaalisesta pelikentästä”, Codenton Data & AI Lead ja tekoälytyöpajojen pääarkkitehti Janne Flink kertoo. 

Codento on toteuttanut mm. tekoälytyöpajojen tuloksena useita mielenkiintoisia ratkaisuja esimerkiksi Kamuxin digitaaliselle alustalle, Vinkan digitaalisiin liikkuvuuspalveluiden kuljetusratkaisuihin, konenäköratkaisuja iPhone- toimija Swappielle ja useita tekoälyratkaisukokonaisuuksia teollisuuden automaatiotoimittaja Fastemsille.

 

Lisätietoja:

Anthony Gyursanszky, CEO, Codento

anthony.gyursanszky@codento.com

+358-50-5067111

 

Tietoja Codentosta:

Codento on Helsingissä pääkonttoria pitävä, Pohjoismaissa toimiva asiantuntijapalveluyritys, jonka palvelut kattavat datan, tekoälyn, ohjelmistokehityksen ja pilviarkkitehtuurin osa-alueet. Codento on erikoistunut Google Cloud -teknologioihin. Yritys on hiljattain valittu Googlen toimesta Suomen kyvykkäimmäksi toimijaksi. Codento auttaa asiakkaitaan saavuttamaan kilpailuetua paremmalla asiakasennakoinnilla, tehokkaammilla toiminnoilla sekä ohjelmistoälykkyydellä erityisesti teollisuuden, telekommunikaation, kaupan ja ohjelmistoyritysten ydintoiminnoissa. Codenton liikevaihto vuonna 2022 oli yli 5 M€, vuotuinen kasvu 55% ja henkilöstöä yrityksellä on yli 40.

 

Lataa ilmainen raportti: