Osa 1. Tulevaisuuden pilvi – ohituskaista liiketoimintahyötyihin?

Osa 1. Tulevaisuuden pilvi – ohituskaista liiketoimintahyötyihin?

Author: Jari Timonen, Codento

#NEXTGENCLOUD – tulevaisuuden pilvi – on viitekehys, jonka varaan me Codentolla uskomme asiakkaidemme pitkäjänteisen menestyksen rakentuvan.

Valtavirtatoimittajien pilvikyvykkyyksien kehittyessä kiihtyvällä vauhdilla on äärimmäisen tärkeää ottaa näiden uusien ominaisuuksien tuomat mahdollisuudet huomioon oikeita valintoja tehtäessä ja suunnitelmia kirkastettaessa.

Me Codentolla koemme tämän osa-alueen näkemyksen kehittämisen olevan keskeinen roolimme. Yhteistyössä teknologiatoimittajien ja asiakkaiden kanssa tuemme asiakkaiden liiketoimintaa sekä mahdollistamme sovellusinnovaatiot ja -modernisoinnin.

Kaksiosaisessa blogisarjassamme ja tulevassa #NEXTGENCLOUD-tapahtumassa avaamme keskeisiä näkemyksiämme

 • Osa 1: Tulevaisuuden pilvi: ohituskaistaa liiketoimintahyötyihin?
 • Osa 2: Tulevaisuuden pilvi: teknologian avulla pitkäjänteistä kilpailukykyä?

Tässä blogissa pohdimme miten tulevaisuuden pilvi mahdollistaa liiketoimintahyötyjen saavuttamisen nopeasti.

Liikkeellelähdössä avarakatseisuus on arvokasta

Pilvipalveluihin liittyvien liiketoimintanäkökulmien pohdinta vaatii monitasoista tarkastelua. Tässä pohdinnassa yhdistyvät tavoiteltavat liiketoimintahyödyt, sovellusten ominaispiirteet ja eri sidosryhmien toimintatavat ja tavoitteet.

Kuinka yhdistää nopea innovaatioiden hyödyntäminen kustannustehokkuuden parantamiseen? Oikeiden valintojen ja toteutusten kautta voidaan uutta liiketoimintaa tukea ja kehittää sekä nopeammin että tehokkaammin. Sovellusten näkökulmasta kyse on teknisen pilvialustan kyvykkyyksistä mahdollistaa tavoiteltavat hyödyt. Prosessien ja toimintatapojen näkökulmasta tavoitteena on läpinäkyvyys, joustavuus, automaatio ja skaalautuvuus.

Tukevaisuuden pilven hyödyt vaativat pilvikyvykkäitä sovelluksia

Liiketoiminnalle tärkeiden sovellusten modernisointi on keskeinen toimenpide liiketoimintahyötyjen saavuttamisessa.

Moni asiakas ei ole täysin saavuttanut tavoittelemiaan pilven hyötyjä ensimmäisen sukupolven pilviratkaisuissa. Osa pettymyksistä liittyy ns. lift-and-shift -typpiseen pilvisiirtymään, jossa sovellukset on siirretty lähes sellaisenaan pilveen. Tällöin lähes ainoa mahdollinen hyöty löytyy infrastruktuurikustannusten säästöistä.

Pilvikyvykkäät ns. pilvinatiivit sovellukset ovat lähtökohtaisesti ainoa oikea kestävä tie pilven laajojen liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi.

Tukevaisuuden pilven tuki sovelluksille

Tulevaisuuden pilvi tukee liiketoimintasovelluksia monella eri tasolla:

 • Pilvinatiivi, kustannustehokas ajoympäristö
 • Liiketoimintasovelluksia tai niiden osia korvaavat Platform-as-a-Service (PaaS) ja Software-as-a-Service (SaaS) -palvelut
 • Lisäarvotoiminnallisuudet, kuten kustannustehokas analytiikka- ja raportointi

Esimerkkeinä tällaisista liiketoimintasovelluksia tukevista pilviteknologioista ovat mm:

 • Google Cloud Anthos / Google Kubernetes Engine (Hybridi-, moni- ja yksipilviympäristöt)
 • Google Cloud BigQuery (Data Warehouse)
 • Google Data Studio (Raportointi)
 • Google Cloud Looker (Enterprise-tason analytiikka)

Pilvikyvykkyydet ja uusien mahdollisuuksien tunnistaminen

Useimmat organisaatiot ovat rakentaneet ensimmäisen sukupolven pilvikyvykkyytensä yhteen pääpilviteknologiaan perustuen.

Samanaikaisesti vaihtoehtoisten mahdollisuuksien kirjo on kasvanut ja käytännön oppien kautta on syntynyt hyvin nopeasti aiemman rinnalle suunnaksi ns. monipilvi (multi-cloud) -polku.

Molemmat etenemispolut edellyttävät jatkuvaa ja nopeaa uudistumis- ja innovointikykyä  koko organisaatiolta pilven liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi.

Tällä matkalla tarvitaan vankkaa liiketoiminnan tukea. Innovointi tapahtuu kehittäjien, arkkitehtien sekä heitä ohjaavan organisaation roolien yhteistyönä. Mukana olijat tarvitsevat realistiset taloudelliset mahdollisuudet onnistua. Aktiivinen vuorovaikutus eri osapuolien välillä on tärkeää onnistumisen kannalta. On tärkeää luoda kulttuuri, jossa voidaan kokeilla, epäonnistua, kokeilla uudestaan sekä onnistua.

Innovointia tukee ketteristä kehitysmenetelmistä tuttu iteratiivinen prosessi, jonka aikana tehdään hypoteeseja ja testataan niitä. Nämä lopputulokset näkyvät tulevaisuuden käytäntöön viedyissä toiminnallisuuksissa, toimintatavoissa ja tuotteistuksissa.

Tulevaisuuden pilvi ja innovoinnin kolme tasoa

Innovointi pilvessä nyt ja tulevaisuudessa voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen:

 • Liiketoiminta pitää olla oikea-aikaista, kannattavaa sekä tulevaisuuteen katsovaa. Innovoinnilla luodaan uutta liiketoimintaa tai kiihdytetään nykyistä.
 • Konsepti varmistaa, että olemme tekemässä oikeita asioita. Tämän pitää olla asiakkailla varmistettua ja mahdollisimman oikeaksi todettua. Asiakas tarkoittaa kohderyhmää, joka voi koostua sisäisistä tai ulkoisista käyttäjistä.
 • Tekninen kyvykkyys luo pohjan kaikelle innovaatiolle sekä tulevaisuuden tuotteistamiselle. Kyvykkyys kasvaa ja kehittyy liiketoiminnan mukana joustavasti ja ketterästi.

Tulevaisuuden pilvi tukee edellä mainittuja kolmea polkua vielä tehokkaammin kuin aiemmin. Pilveen kasvaa uusia alusta- sekä API-talouden mahdollistavia palveluita, jotka vähentävät ylläpitoon tarvittavaa aikaa.

Nopein tapa liiketoimintahyötyihin kulkee MVP:n kautta

Pilveen kehittämisen tulee olla merkityksellistä sekä arvoa tuottavaa. Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta se ei aina ole sitä.

Arvontuotto voi merkitä eri asioita eri ihmisille. Siksi Minimum Viable Product (MVP) -lähestyminen on hyvä tapa aloittaa toteutus. MVP on tapa, jolla kuvataan pienin arvoa tuottava yksikkö mikä voidaan toteuttaa ja viedä tuotantoon. Monesti tässä vanhat ajatusmallit tuottavat ansoja: “Kaikki ominaisuudet pitää olla valmiina, jotta saataisiin hyötyä.” Kuitenkin, jos tuotetta aletaan ”harjaamaan”, niin sieltä löytyy asioita, joita ei tarvita ensimmäisessä vaiheessa.

Näitä voi olla esimerkiksi oman profiilin muutokset, loppuun asti hiotut visuaaliset animaatiot tai laaja lista ominaisuuksia. MVP on hyvä tapa myös validoida omia suunnitelmia ja arvioida sovelluksen arvolupausta.

Pilvi tukee tätä tarjoamalla innovointiin ja kehitykseen työkaluja sekä melkein rajattoman kapasiteetin. Tämä kehitys tulee jatkumaan tulevaisuuden pilvessä antaen uusille sovelluksille paremman mahdollisuuden onnistua tavoitteissaan.

Ja lopuksi

Nopein ja todennäköisin onnistumisen kiihdytyskaista liiketoimintahyötyihin kulkee siis #NEXTGENCLOUD-ajattelun, pilvikyvykkäiden sovellusten ja MVP-toimintamallin kautta.  Blogikokonaisuuden toisessa osassa pohditaan myöhemmin enemmän teknologianäkökulmia ja pitkäjänteisten hyötyjen saavuttamista.

Artikkelin kirjoittaja, Codenton Lead Cloud Architect, Jari Timonen, on kokenut ohjelmistoalan ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tietotekniikka-alalta. Jarin intohimo on luoda siltoja liiketoiminnan ja teknisten tiimien välille, jossa hän on toiminut esimerkiksi Cargotecin edellisessä tehtävässään. Codentossa hän on elementissään luotsatessaan asiakkaita kohti tulevaisuuden kanssa yhteensopivia pilvi- ja hybridipilviympäristöjä.