Osa 2. Tulevaisuuden pilvi – oikeilla valinnoilla pitkäjänteistä kilpailukykyä

#NEXTGENCLOUD, Osa 2. Tulevaisuuden pilvi – oikeilla valinnoilla pitkäjänteistä kilpailukykyä

Author: Jari Timonen, Codento Oy

# NEXTGENCLOUD – tulevaisuuden pilvi – on viitekehys, jonka varaan me Codentolla uskomme asiakkaidemme pitkäjänteisen menestyksen rakentuvan.

Valtavirtatoimittajien pilvikyvykkyyksien kehittyessä kiihtyvällä vauhdilla on äärimmäisen tärkeää ottaa näiden uusien ominaisuuksien tuomat mahdollisuudet huomioon oikeita valintoja tehtäessä ja suunnitelmia kirkastettaessa.

Me Codentolla koemme tämän osa-alueen näkemyksen kehittämisen olevan keskeinen roolimme. Yhteistyössä teknologiatoimittajien ja asiakkaiden kanssa tuemme asiakkaiden liiketoimintaa sekä mahdollistamme sovellusinnovaatiot ja -modernisoinnin.

Kaksiosaisessa blogisarjassamme ja tulevassa #NEXTGENCLOUD-tapahtumassa avaamme keskeisiä näkemyksiämme.

  • Osa 1: Tulevaisuuden pilvi: liiketoimintanäkökulmia (julkaistu 17.11.)
  • Osa 2: Tulevaisuuden pilvi: Oikeilla valinnoilla pitkäjänteiseen kilpailukykyyn

Tässä blogissa pohdimme miten tulevaisuuden pilven arkkitehtuuri mahdollistaa pitkäjänteisen kilpailukyvyn.

Tavoitearkkitehtuuri on kaiken uuden tukirakenne

Taloissa on kantavat seinät ja erikseen kevyemmät rakenteet perustelluista syistä. Millaisia rakenteita tarvitaan pilviarkkitehtuureissa?

Toimivien rakenteiden valintoja ohjaavat seuraavat tekijät.

  • Toiminnallisen kerrosten tunnistaminen
  • Käyttötarkoitukseen soveltuvien palveluiden valinta
  • Löyhä integrointi kerrosten välillä
  • Kattava tietoturva

Kunkin julkisen pilven toimittajan kyvykkyyksien mukaan voidaan määritellä omanlaisensa tavoitearkkitehtuuri. Monipilviratkaisuissa vastaavasti usean eri pilven kyvykkyyksien mukainen monipilviarkkitehtuuri.

Google Cloud -teknologioita hyödyntävässä tulevaisuuden arkkitehtuurissa tulisi huomioida seuraavat neljä osaa:

  • Tiedon tuonti ja prosessointi (Ingestion and processing)
  • Tiedon tallennus (Data Storage)
  • Sovellukset (Applications)
  • Analytiikka ja raportointi (Analytics, Reporting and Discovery)

Jokaisessa osassa on käytettävissä useita eri vaihtoehtoisia ja toisiaan täydentäviä pilvipalveluita, jotka ratkaisevat erilaisia liiketoiminta- ja teknisiä haasteita. Huomionarvoista arkkitehtuurissa on, että mikään palvelu ei ole toisiin palveluihin nähden keskeisessä tai alisteisessa roolissa.

Tulevaisuuden pilven ratkaisut ja palvelut ovat osa kokonaisarkkitehtuuria. Mahdollisesti poistuvat tai korvattavat palvelut eivät aiheuta laajamittaista muutostaakkaa kokonaisarkkitehtuuriin.

Uuden sukupolven pilvi mahdollistaa laskennan pilven reunalla (edge computing)

Suunniteltaessa tavoitearkkitehtuuria pitää ottaa huomioon pilven tarjoamat kyvykkyydet hajauttaa laskentaa ja tiedon tallennusta lähemmäksi tiedon kuluttajaa tai käyttäjää.

Internetin alkuaikoina sovelluskoodia ajettiin pelkästään palvelimilla. Tämä sai aikaan skaalautuvuushaasteita käyttäjämäärien kasvaessa. Myöhemmin sovellusarkkitehtuureja uudistettaessa sovelluksen osia jaettiin eri tietokoneille, eritoten käyttöliittymien osalta. Tämä helpotti palvelimien skaalautuvuutta sekä vähensi suunnittelemattomien käyttökatkosten riskiä. Suurin osa käyttäjälle näkyvästä sovelluskoodista suoritetaan puhelimilla, tableteilla tai tietokoneilla, kun taas liiketoimintalogiikka suoritetaan pilvessä.

Samankaltainen murros on tapahtumassa nyt pilven laskentakapasiteetissa.

Tulevaisuudessa kaikkia työkuormia ei ajeta pelkästään pilvipalveluiden suurissa palvelukeskuksissa, vaan niitä ajetaan myös lähempänä asiakasta. Esimerkkejä tällaisista ratkaisuista ovat mm. analytiikka-, koneoppimis- ja muuta laskentatehoa vaativat sovellukset, kuten esineiden Internet (Internet of Things).

Osa sovelluksista vaatii niin alhaista latenssia, että se edellyttää laskentatehoa lähellä asiakasta. Konesalin läheinen maantieteellinen sijainti ei välttämättä riitä vaan tarvitaan paikallista laskentakapasiteettia reunalaskentaan.

Pilven älykkäät ominaisuudet mahdollistavat uusia sovelluksia

Pilvi on kehittynyt alun kustannuksia ja kapasiteettia optimoivasta virtuaalikonekeskeisestä ajattelumallista kohti älykkäämpiä palveluita. Näiden älykkäiden palveluiden käyttäminen mahdollistaa keskittymisen olennaiseen, eli liiketoiminta-arvon tuottamiseen. Uuden sukupolven pilven kyvykkyyksien ja palvelujen kehitys tulee kiihtymään tulevaisuudessa.

Yhä laajemmin tulemme näkemään ja hyödyntämään pilvinatiiveja älykkäitä sovelluksia, jotka hyödyntävät tehokkaasti uuden sukupolven pilven kyvykkyyksiä verkon reunalta keskitettyihin palveluihin saakka.

Tämä mahdollistaa modernien tietoliikenneratkaisujen kanssa asiakkaille aivan uudenlaiset palvelut, joiden arkkitehtuuri kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkkeinä laaja tuki Teollisuus 4.0:n reaaliaikaisuusvaatimuksille, itseohjautuvat autot, uudet terveydenhuollon palvelut tai todenmukainen virtuaalikokemus.

Kestävä ja uusiutuva pilviarkkitehtuuri, reunalaskennan hyödyntäminen ja älykkäiden palveluiden käyttö ovat kaikki osana #NEXTGENCLOUD-viitekehystämme.

Blogin kirjoittaja Jari Timonen on kokenut ohjelmistoalan ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus tietotekniikka-alalta. Jarin intohimo on luoda siltoja liiketoiminnan ja teknisten tiimien välille, jossa hän on toiminut esimerkiksi Cargotecin edellisessä tehtävässään. Codentossa hän on elementissään luotsatessaan asiakkaita kohti tulevaisuuden kanssa yhteensopivia pilvi- ja hybridipilviympäristöjä.