SENSE – Kirkasta tavoitteesi

 

 

Ohjelmistokehityksen tulevaisuuskartat. Ymmärrä ohjelmistojen ja hankkeiden tila ja tehostamispotentiaali liiketoimintasi kannalta. Priorisoi kehittämistoimenpiteet osaamisen, kapasiteetin, prosessien ja teknologioiden näkökulmasta.

 

TARVE JA TILANNE

 

Codenton Sense auttaa silloin kun maailma muuttuu liian nopeasti ja tarvitaan apua etenemisen kirkastamiseksi. Tuloksena syntyy nopeasti ja tehokkaasti kattava ulkopuolisen tahon riippumattoman arvio nykyisen ohjelmisto- tai sovellusalustan tai sovelluskehitysosaamisen  tilasta sekä priorisoidut kehitysehdotukset etenemisestä. Tavoitteena on koko ohjelmistokehityksen tehokkuuden kasvattaminen liiketoiminnan, arkkitehtuurin, prosessien ja kapasiteetin kannalta.

Muutostilanteita, joissa Sense-palvelusta on apua ovat yleensä:

 • Uudet vastuuhenkilöt
 • Yrityskauppa
 • Vanhentunut teknologia
 • Pilvisiirtymä
 • Laatuongelmat
 • Toimittajakilpailutus
 • IT-arkkitehtuurimuutos
 • Toimintamallin muutos
 • Asiakas / loppukäyttäjäpalaute

 

PALVELUN KUVAUS

 

Tilannekartoituksessa käydään läpi liiketoiminnan, arkkitehtuurin, prosessien, sovellusten ja datan, kapasiteetin ja osaamisen näkökulmasta kymmeniä eri tarkastelunäkökulmia. Jokainen osa-alue analysoidaan neljästä näkökulmasta:

 • Nykyinen kypsyystaso
 • Kriittisyys liiketoiminnan kannalta
 • Suositeltu kypsyystaso ja ehdotettu toimenpide
 • Kehitysaskeleen arvioitu panostus

Kartoituksen lopputuloksena syntyy kattava dokumentaatio ja selkeät raportit ja ehdotukset niistä toimenpiteistä, joilla ohjelmistokehityspanostuksista saadaan mahdollisimman paljon irti.

 

PALVELUN HYÖDYT

 

 • Jatkokehityspäätökset perustuvat oikeaan ja monipuoliseen ymmärrykseen ja tietoon
 • Tietoa järkevien liiketoimintalähtöisten päätösten tekemiseen jatkon osalta
 • Ulkopuolinen näkemys helpottaa objektiivista ymmärrystä
 • Auttaa asiakasta ymmärtämään mitkä ovat tehtyjen ratkaisujen mahdollisuudet ja riskit
 • Auttaa hahmottamaan vahvuudet, heikkoudet ja riskit ohjelmistoissa ja alustoissa ja osaamisessa päätöksentekoa varten

 

Totta vai tarua

Nämä neljä asiaa vievät ohjelmistokehityksen tehon

Ota yhteyttä